Kutsal Kitap Nedir?

Hristiyanlar için Tanrı’yı tanımak için tek kaynak Kutsal Kitap’tır. Kutsal Kitap’ı Tevrat, Zebur ve İncil oluşturur. Başka hiçbir kaynak, kitap veya kişi Tanrı hakkında yetkin bilgi kaynağı değildir. Kutsal Kitap tarih boyunca çeşitli halklara rehber olmuştur. Tanrı verdiği söz neticesinde kitabını, sözünü korumuştur. Tevrat, Zebur ve İncil birbirlerinden ayrı kitaplar değil, birbirlerini tamamlayan kitaplardır. Kendi içlerinde ayrı dinlere ayrılan kitaplar değillerdir. Tevrat ve Zebur(Mezmurlar) Eski Antlaşma’yı oluşturur. İncil ise Yeni Antlaşma kitabıdır. Eski Antlaşma, kurtuluş müjdesi olan Yeni Antlaşma’yı, yani İsa Mesih’i müjdeler. İncil, Tanrı’nın verdiği kurtuluş müjdesidir. Kutsal Kitap’ın temel mesajı İsa Mesihtir ve O’ndan başka hiçkimsede kurtuluş yoktur. Kutsal Kitap’da bir değişim olması, ekleme çıkarılma yapılması söz konusu dahi değildir. Türkiye’de yaygın olan iftira sürekli içeriğinin değiştiği ve bir çok değişik kopyasının bulunduğu yönündedir. Ancak gerçekte yalnızca tek kutsal kitap vardır ve içeriği tarihten günümüze kadar her zaman aynı kalmıştır. Bunu geçmişten günümüze gelen tüm kutsal kitap kopyalarında da görmek mümkündür. Kutsal Kitap hakkında daha fazla bilgiyi sitemizde bulabilir ve internet üzerinden de okuyabilirsiniz. Bir Kutsal Kitap edinmek ve okumak için lütfen yukarıdaki adreslerden biriyle iletişime geçiniz veya size en yakın kitabevine sorunuz. Açıklamalı Kutsal Kitap ve kutsal kitap’daki olayları ve ayetleri yorumlayan yorum kitaplarınıda çeşitli kitabevleri ile kiliselerde bulmanız mümkün.

Yorum Ekle

Yorum yazmak için tıklayın