İncil (Yeni Antlaşma) Kutsal Kitap Tevrat (Eski Antlaşma)

Kutsal Kitap’ın Yazılışı: Bazı Peygamberler ve Mekanları

  1. Yaklaşık olarak on beş asırdan fazla bir zaman diliminde yazılmıştır.
  2. Hayatın sunduğu değişik rolleri üstlenen, kırk yazardan fazla kişi tarafından kaleme alınmıştır. Buna krallar, askeri liderler, dilenciler, felsefeciler, balıkçılar, vergi memurları, şairler, müzisyenler, devlet adamları, eğitimciler ve çobanlar dahildir. Örneğin:

Musa; Mısır’ın üniversitelerinde yetişmiş politik bir lider ve yargıçtır,
Davut; kral, şair, müzisyen, çoban ve savaşçıdır, Amos; besicidir, Yeşu; bir generaldir,
Nehemya; dinsiz bir kralın şarap sunucusudur,
Daniel; başbakandır,
Süleyman; kral ve felsefecidir,
Luka; fizikçi ve tarihçidir,
Matta; vergi memurudur,
Pavlus; hahamdır,
Markos; Petrus’un sekreteridir.

  1. Değişik yerlerde yazılmıştır: Musa’da, çölde, Yeremya’da, zindanda, Daniel’de, yamaçlarda ve sarayda, Pavlus’ta, hapishanede, Luka’da, seyahat esnasında, Yuhanna’da, Patmos adasında sürgünde.
  2. Değişik zamanlarda yazılmıştır: Davut’ta, savaş ve fedâkarlık zamanlarında, Süleyman’da, barış ve refah döneminde.
  3. Değişik ruh hallerinde yazılmıştır: Bazı yazılar, sevincin doruklarındayken, Bazıları ise, üzüntü ve umutsuzluk çukurundayken, Bazı yazılar, sağlam ve içten bir iman dönemindeyken, Bazıları ise, şüphe ve karmaşa günlerindeyken.
  4. Üç kıtada yazılmıştır: Asya, Afrika, Avrupa

Josh McDowell

Bu yazıda geçen konular: