Evlilik, İlişkiler ve Cinsellik

Masturbasyon günah mıdır?

Kutsal Kitap hiçbir zaman kesin bir şekilde mastürbasyondan söz etmez ya da mastürbasyonun bir günah olup olmadığını söylemez. Mastürbasyon konusunda en sık işaret edilen ayet Yaratılış 38:9-10’da yer alan Onan’ın öyküsüdür. Bazıları bu ayetin, “meniyi yere boşaltma”nın günah olduğunu söylediği şeklinde yorumlar. Ancak bu parça tam olarak böyle dememektedir. Tanrı, Onan’ı “menisini yere boşalttığı” için değil, kardeşinin soyunu sürdürme görevini yerine getirmeyi ret ettiği için cezalandırmıştı. Bu ayetler mastürbasyon hakkında değil aile görevini yerine getirmemek hakkındadır. Mastürbasyonun günah olduğunun kanıtı olarak bazen kullanılan ikinci bir ayet grubu da Matta 5:27-30’dur. İsa, insanların şehvet dolu düşüncelere sahip olmasını kınar ve sonra da, “Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa, onu kes at” der. Bu ayetler ve mastürbasyon arasında paralellikler olduğu halde, İsa büyük bir olasılıkla bu ayetlerde mastürbasyondan söz etmiyordu.

Kutsal Kitap’ın hiçbir yerinde mastürbasyonun günah olduğu açıkça söylenmediği halde, mastürbasyona yol açan etkinliklerin günahlı olduğuna kuşku yoktur. Mastürbasyon, hemen hemen her zaman şehvetli düşünceler, cinsel uyarı ve/ya da pornografik görüntülerin sonucudur. Ele alınması gerekenler bu sorunlardır. Eğer şehvet, ahlaksız düşünceler ve pornografi günahları terk edilip yenilirse mastürbasyon bir sorun olmaktan çıkacaktır. Birçok insan mastürbasyon yaptığı için suçluluk duyar, ama aslında bu etkinliğe neden olan şeyler daha çok tövbeye değer.

Mastürbasyon konusuna uyarlanabilecek olan bazı Kutsal Kitap ilkeleri vardır. Efesliler 5:3 şöyle bildirir: “Aranızda fuhuş, pislik ya da açgözlülük anılmasın bile. Kutsallara yaraşmaz bu.” Mastürbasyonun bu sınavı pek geçemez. Kutsal Kitap bize, “Sonuç olarak, ne yer ne içerseniz, ne yaparsanız, her şeyi Tanrı’nın yüceliği için yapın” der (1 Korintliler 10:31). Eğer bir şeyden ötürü Tanrı’yı yüceltemezseniz, onu yapmamalısınız. Eğer bir insan bir etkinliğin Tanrı’yı hoşnut ettiğine tamamen ikna olmamışsa o zaman bu etkinlik bir günahtır: “İmana dayanmayan her şey günahtır” (Romalılar 14:23).

Ayrıca, bedenlerimizin kurtulmuş ve Tanrı’ya ait olduğunu hatırlamamız gerekir. “Bedeninizin, Tanrı’dan aldığınız ve içinizdeki Kutsal Ruh’un tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız; onun için Tanrı’yı bedeninizde yüceltin” (1 Korintliler 6:19-20). Bedenlerimizle ne yaptığımız konusunda bu büyük gerçek etkili olmalıdır. Bu ilkelerin ışığında, mastürbasyonun günah olduğu sonucu Kutsal Kitap’a uygundur.

Bu yazıda geçen konular: