Teoloji & Doktrin

Melekler Gözümüzü RAB’den Başka Yöne Çevirmemize Yol Açmamalıdır

Öyleyse meleklerin hizmetiyle ilgili söylenenlerle, bütün güvensizliği kafamızdan uzaklaştırıp, Tanrı’daki umudumuzu daha sağlamca pekiştirerek artık bitirelim. Aslında düşmanın çokluğu, Tanrı’nın yardımını yenermiş gibi korkmayalım ama Elişa’nın “bizim yandaşlarımız onlarınkinden daha çok” ifadesine sığınabilelim diye, bu yardımları bize RAB hazırlamıştır [2Kr. 6:16]. Tanrı’nın yardımının bize bu kadar yakın olduğuna tanıklık etsin diye belirlenmiş olan meleklerin bizi Tanrı’dan uzaklaştırmaları ne kadar saçmadır! Melekler O’na bakalım, O’na başvuralım, O’nun tek yardımcımız olduğunu duyuralım diye elleriyle bizi dosdoğru O’na yönlendirmiyorlarsa; meleklere, O yönlendirmezse O’nun hiçbir işe girişmeyecek elleri diye bakmıyorsak; melekler tek Aracı olan Mesih’e tümüyle bağlı olalım, O’na güvenelim, O’na gelelim ve O’na dayanalım diye bizi O’nda tutmuyorlarsa bizi gerçekten de uzaklaştırırlar. Yakup’un görümünde anlatılan aklımızdan çıkmamalı ve iyice yer etmelidir: Melekler yeryüzüne, insanlara inerler ve üzerinde Orduların RAB’binin durduğu bir merdivenle insanlardan gökyüzüne yükselirler [Yar. 28:12]. Bu, meleklerin bize hizmetinin ancak Mesih’in aracılığıyla gerçekleştiğine işaret etmektedir. Kendisi de bunu şöyle onaylar: “Göğün açıldığını ve … meleklerin İnsanoğlu üzerinde. indiklerini göreceksiniz” [Yu. 1:51]. İbrahim’in uşağı meleğin gözetimine emanet edilmesine rağmen [Yar. 24:7] kendisine yardım etmesi için ona başvurmaz ama bu vaade güvenerek RAB’be dualar yağdırır ve İbrahim’e merhametini göstermesi için O’na yalvarır [Yar. 24:12]. Tanrı, yüceliğini meleklerle paylaşmak için onları Kendi gücünün ve iyiliğinin hizmetlileri yapmadığı gibi, güvenimiz onlarla Kendisi arasında bölünmesin diye, bize onların hizmetleri aracılığıyla yardım etme sözü de vermez. O zaman Tanrı’ya melekler aracılığıyla yaklaşmak ve bizi Tanrı’ya daha çok yaklaştırmaları amacıyla meleklere tapmak isteyen Platon felsefesine elveda. Batıla inananların ve meraklı insanların baştan beri dinimizi sürüklemeye çalıştıkları yer burasıdır. Bugün de bu çabayı göstermekte direniyorlar.

John CALVIN

Bu yazıda geçen konular: