Teoloji & Doktrin

Melekler Tanrısal Yüceliğin Üyeleri Değildir

Meleklerin iyi olan her şeyi bize vermekle görevli olduklarına dair belli etmeden sık sık ortaya çıkan batılla baş etmek geriye kalıyor. İnsan aklı birden öylesine yanılıyor ki, meleklere saygıda kusur edilmemesini düşünüyor. Böylece sadece Tanrı’ya ve Mesih’e ait olan meleklere aktarılıyor. Tanrı’nın Sözü’nün tam tersine, meleklere cömertçe ölçüsüz saygının gösterildiği birkaç yüzyıldan beri Mesih’in yüceliğinin birçok şekilde karanlığa gömüldüğünü görüyoruz. Bugün birbiriyle çarpışan bu kötülüklerin içinde daha da eski olanı artık pek yok. Görünen o ki, Pavlus, bazı kişilerle şiddetle mücadele etmiştir. Bu kişiler melekleri o kadar yüceltmişlerdir ki, Mesih’i neredeyse onlarla aynı düzeye indirmişlerdir. Bu nedenle, Koloselilere Mektup’unda sadece Mesih’in bütün meleklere tercih edilmesi gerektiğini değil, sahip oldukları her iyi şeyin yazarının da O olduğunu büyük bir istekle teşvik etmektedir [Kol. 1:16, 20]. Bunu Mesih’ten ayrılmayalım, bağımsız olmayan ama bizimle aynı kuyudan su çekenlerin grubuna geçmeyelim diye yapmaktadır. Kuşkusuz tanrısal yüceliğin olağanüstülüğü meleklerde parladığı için, onlara tapmak için yere kapanmamız, şaşkınlığa kapılmamız ve sadece Tanrı’ya borçlu olunan her şeyi onlarla bağdaştırmamız bizim için daha kolaydır. Vahiy’de Yuhanna bile bunun başına geldiğini itiraf etmekte ama aynı zamanda bunun yanıtını aldığını da eklemektedir [19:10; 22:8-9]. “Sakın yapma! Ben de senin. gibi bir Tanrı kuluyum. Tanrı’ya tap.”

John CALVIN

Bu yazıda geçen konular: