Üçlü Birlik

O’nun Merhameti Sayesinde

Kutsal Kitap’ın tümünde Tanrı’nın kendisini ÜçlüBir, yani üç ayrı kişi olarak var olan tek Tanrı olarak gösterdiğini gördük. Bu, şimdi bizlere Kutsal Kitap’ta Üçlübirliğin isimlerinin yanyana yer aldığı ayetleri incelememiz için kolaylık sağlayacaktır. Bu uygulama, üç kişinin de ayrı olduğunu, fakat Hristiyanların kurtuluşunu içeren her şeyde birlikte çalıştıkları gerçeğini tekrar doğrulamaktadır.

Kutsal Kitap’ın inceleyeceğimiz bütün bölümleri Hristiyanların Tanrı’nın merhametini aldığını öğretmektedir. Bu nedenle, bizlerin Üçlübirlik anlayışını doğrulayan ayetler ayrıca bizlere bir Hristiyanın aldığı kurtuluşun Üçlübirliğin kişilerinin tek olarak çalışmasından geldiğini öğretmektedir.

Titus 3:4-7

Kutsal Kitap’ta “Titus” olarak adlandırdığımız bölüm Elçi Pavlus tarafından Girit adasında bulunan kilise pastörü ya da ihtiyarı olan Titus adlı kişiye yazılmıştır. Bu ayetlerde Pavlus Titus’u Girit’teki Hristiyanlara, kendilerini, iyi olanı yapmaya adamalarını öğretmesi için yönlendirmektedir (Titus 3:8). Titus Hristiyanlara iyi olanı öğretirken, onlara bir zamanlar ne olduklarını ve Üçtebir olan Tanrı’nın onlar için neler yaptıklarını hatırlatır.

Geçmişte sürekli olarak günah işleyenler olarak karakterize edilmişlerdir. Onlar sadece Tanrı’ya aktif olarak itaat etmedikleri veya birbirlerinden nefret ettikleri için değil, fakat aynı zamanda günahkar doğalarından ötürü de suçlu ve günahkarlardı. Bunun da ötesinde, günaha kölelerdi. “Çünkü bir zamanlar biz de anlayışsız, söz dinlemez, kolay aldanan, türlü arzulara ve zevklere köle olan, kötülük ve kıskançlık içinde yaşayan, nefret edilen ve birbirimizden nefret eden kişilerdik” (Titus 3:3). Günah işliyorlardı, günahla tanımlanıyorlardı ve günahla zincirlenmişlerdi. Suçluydular, isyankarlardı ve ruhsal olarak güçsüzdüler. Bu, günahlarından kurtulmak için İsa Mesih’e iman etmeyenlerin esas sorununu da tanımlamaktadır. Günah onların yüreklerini şekillendirmektedir. Kutsal Kitap şöyle söylemektedir, “Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez” (Yeremya 17:9).

Fakat “Kurtarıcımız Tanrı” bizlere merhamet göstermiştir (Titus 3:4). Bu ayetleri okuduğumuzda “Kurtarıcımız Tanrı” nın Baba Tanrı’ya işaret ettiğini keşfederiz. Kutsal Ruh’u döken ve bunu Kurtacımız İsa Mesih aracılığıyla cömertçe yapan O’dur (Titus 3:6). Baba Tanrı halkını kurtardığında, onları günahın suçundan ve gücünden kurtarmaktadır. Bu, Baba Tanrı’nın günahkarların suçlarının kaydının silinmesi ve günahın köleleştiren gücünün yok edilmesi için bir yol sağladığının göstergesidir. Merhametini göstermek için İsa Mesih’i yollamıştır ve Kutsal Ruh’u dökmüştür.

Tanrı’nın günahın gücünden kurtardığı gerçeği Kutsal Ruh’un kurtuluş eyleminde görülebilir. Tanrı bizi “yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtacımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un yenilemesiyle” kurtarmıştır (Titus 3:5). Günahla köleleştik ,demek yerine, bu ayetler bu gerçeğe, günah içinde öldük, imasını vererek ekleme yapmaktadır. Böylece Tanrı, Kutsal Ruh merhametinden ötürü, günahkara Mesih’e iman edebilmesi için yeni yaşam vermiştir. Kutsal Ruh, bu günahkarın günahla lekelenmiş ve kirlenmiş yüreğini temizlemiştir. Ruh, bu lütuf mucizesini, Hristiyanın yüreğinde gerçekleştirmiştir. Günahkar kendini yenileyip kendisine yeni yaşam verememiştir. Bunun yerine, Kutsal Ruh ,ona bu yeniden doğuşu ve yenilenmeyi sağlamıştır. Kutsal Ruh’un sayesinde günahkarın yüreği ve hayatı değişmiştir.

Fakat Tanrı, aynı zamanda günahın suçundan,cezasından da kurtarmaktadır. Kutsal Ruh Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla bol bol dökülmüştür(Titus 3:6). Kutsal Ruh Mesih’in, İsa Mesih günahkarların yerini almıştır. Bu nedenle imanları İsa Mesih’te olanlar aklanırlar. Aklanma suçlanan kişi ile ilgili yargının,mahkemenin kararıdır. Eğer mahkeme bir kişinin suçsuz olduğunu ilan ederse o kişi aklanır. Tanrı günahkarları aklamaktadır. Tanrı onları suçlu ilan etmez ve Mesih’e olan imanlarından ötürü O’nun aklamasını alan kişiler Tanrı’nın sonsuz yargısıyla asla yüzleşmezler. Bu kişiler Tanrı’nın sonsuz yargısından özgürdürler, çünkü Mesih çarmıhta onların yerine Tanrı’nın yargısına maruz kalmıştır. Böylece Tanrı’nın gözünde onların cezaları kaldırılmıştır.

Titus’un kilisesinin üyeleri günahtan ötürü cezalı ve günaha köle olmalarına rağmen, Mesih’e olan imanları sayesinde aklanmışlar ve yürekleri Kutsal Ruh sayesinde yenilenmiştir. Sonuç olarak sonsuz yaşamın güvenilir umudunu sahip olmuşlardır. Bütün bunlar onlara ÜçlüBir olan Tanrı’nın merhametinden ötürü verilmiştir.

Efesliler 1:3-14

Elçi Pavlus, Efes’te yaşan Hristiyanlara yazdığı bu mektubun giriş bölümünde ÜçlüBir olan Tanrı’yı müthiş lütfundan ötürü övmektedir. Baba Tanrı “bizleri her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamıştır” (Efesliler 1:3). Fakat Baba Tanrı’nın  kiliseyi kurtardığında yalnız olmadığı açıkça görülmektedir. “Her ruhsal kutsama ‘Mesih’te verilmiştir.”

Pavlus mektubuna ,hiçbir insan aklının anlayamayacağı ,Tanrı’nın yollarını öğreterek devam etmektedir. Baba Tanrı kurtaracağı kişileri seçmiştir. Tanrı onları dünya yaratılmadan önce “O’nun gözünde suçsuz ve kutsal” ve Tanrı’nın çocukları olmaları amacıyla seçmiştir (Efesliler 1:4-5).

Baba Tanrı onlar için ne tasarladıysa bu tasarıları İsa Mesih aracılığıyla gerçekleştirmeyi tasarlamıştır. “İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi” (Efesliler 1:5). İsa, bu oğulluğa alınmayı çarmıhtaki ölümü aracılığıyla mümkün kılmıştır. Çarmıhtaki ölümüyle onları geri almıştır (“kurtuluşu” sağlamıştır) ve günahların affını garantilemiştir (Efesliler 1:7). Bu yolla Mesih, Baba’nın seçtikleri için olan tasarısını gerçekleştirmiştir. Baba seçtiklerini Oğlu Mesih aracılığıyla kurtarmıştır.

Fakat dahası da vardır. Efesteki Hristiyanlar “kurtuluş müjdesini” duyduklarında Mesih aracılığıyla Tanrı’nın oğulluğa alma armağanını almışlardır (Efesliler 1:13) ve Kutsal Ruh’un armağanı ile bu mümkün hale gelmiştir. Kutsal Ruh Hristiyanın yüreğinde Tanrı’nın güvencesidir (Efesliler 1:14). İsa, tekrar geldiğinde de Hristiyanlara tasarladığı ve söz verdiği göksel yüceliğin her bir parçasını verecektir. Fakat şimdilik Hristiyanlara Tanrı’nın son yüceliğinin ön ödemesini vermiştir: yani, Kutsal Ruh’u. Ev almak isteyen bir kişi yüzde onluk bir ön ödeme yaptığında bu kişi, evin geri kalan ödemesini, sahip olduğu ya da borç alacağı para ile ödeyeceğine dair temin etmektedir. Aynı şekilde, Mesih’i izleyen bir kişiye Kutsal Ruh’u vererek Baba Tanrı, Hristiyanlara göksel yüceliğin geri kalanını da vereceğine söz vermektedir.

Efesliler 1’den Üçtebir olan Tanrı’nın bizleri nasıl kurtardığını görebiliriz. Baba Tanrı merhametini göstermeyi tasarlamıştır, Oğul merhametin gösterilmesi için gerekeni çarmıhta yerine getirmiştir ve Kutsal Ruh’un gücü Hristiyanların İsa Mesih’e olan imanlarıyla bu merhameti almalarını sağlamaktadır. Kutsal Kitap şöyle söylemektedir, “İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir” (Efesliler 2:8-9).

Diğer Ayetler

Üçlübirliğin üç kişisinin Kutsal Kitap’ta birlikte görüldüğü diğer ayetlere de bir göz atalım. Örneğin, İsa vaftiz olduğunda, Tanrı’nın Ruhu bir güvercin şeklinde üzerine inmiştir. Aynı zamanda, göklerden bir ses, Baba Tanrı’nın sesi İsa ile ilgili şunları söylemiştir, “Sevgili Oğlum budur. Ondan hoşnudum” (Matta 3:16-17). Böylece, İsa’nın hizmetinin başlangıcında üç kişi de yer almaktadır.

Diğer bir örnek de Mesih’in kilisesinin bir olduğunu öğreten Efesliler 4.bölümdür. Birçok kanıtla birlikte tek Baba’nın, tek Oğul’un ve de tek Kutsal Ruh’un olduğunu söylemektedir. “Beden bir, ruh bir, Rab birdir (İsa), iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir” (Efesliler 4:4-6). Tek Baba, tek Oğul ve tek Ruh kiliseyi kurtardığı için bu gerçek kilisenin bir oluşunu kanıtlamaktadır.

Başka bir örnekte de Pavlus Tanrı’nın kilise üzerindeki kutsamasından üçtebir olan Tanrı’nın üç kişisine de gönderme yaparak söz etmektedir: “Rab İsa Mesih’in lütfu, Tanrı’nın sevgisi (Baba Tanrı) ve Kutsal Ruh’un paydaşlığı hepinizle birlikte olsun” (2.Korintliler 13:14).

Ve daha önce de öğrendiğimiz gibi İsa kiliseye ÜçlüBir olan Tanrı’nın adıyla vaftiz etmeyi emretmiştir: “Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin” (Matta 28:19). Tanrı, Tanrı’nın hükümranlığını duyurarak, bu ÜçlüBir olan ismin, Mesih’i takip edenlere yerleşmesini istemektedir. Onlar Tanrı’nın merhameti sayesinde, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tan gelen merhamet sayesinde Tanrı’nın öğrencileridir.

Her örnekte de Kutsal Kitap’ın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’u nasıl farklı kişiler olarak saydığını görmekteyiz. Fakat aynı zamanda, tek Tanrı olarak Tanrı’nın önünde günahlılıklarını anlamış olanlar için tamamlanmış ve tamamen arzulanan kurtuluşu sunmakta birlikte nasıl hareket ettiklerini de görmekteyiz. Baba, Mesih’i göndermiş ve Ruh, merhamet için Mesih’e dönen herkesin ,günahın cezasından ve gücünden kurtuluşu tamamlaması amacıyla, İsa Mesih’i güçlendirmiştir.

Giriş: Üçlü Birlik ve Hristiyanlık
Bölüm 1:
 İsa Mesih, Tanrı’nın Oğlu
Bölüm 2: Rabbimiz İsa Mesih’in Baba’sı ve Tanrı’sı
Bölüm 3: Mesih’in Ruhu
Bölüm 4: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Adı
>> Bölüm 5: O’nun Merhameti Sayesinde (Şu anda bu bölümü okuyorsunuz)
Bölüm 6: Eğer Gerçekse Görmek