İsa Mesih

Mesih İsa’ya İnanmak

Kutsal Kitap’ın mesajı Yüce Tanrı ile başlar.

TANRI NASIL BİR VARLIKTIR?

Tanrı bütün evrenin ve evrenin içinde var olan her şeyin yaratıcısıdır[1]

Tanrı bütün yaradılışını yönetir ve bu yaratılış içinde olan her şey hakkında
kendisi karar verir. Bizi yüce Tanrı yarattığı için biz O’na aidiz ve bizim
üstümüzdeki bütün yetki O’nun dur.
[2]

Tanrı bütün yarattıkları arasında yalnızca insanı hem ruhsal hem de bedensel bir
varlık olarak yarattı. İnsan aslında mükemmel bir biçimde Tanrı benzeyişinde
yaratıldığı[3]
için Yaratıcısı ile bir baba oğul ilişkisi gibi bir ilişkisi vardı ve O’nunla
yakın dostluktan ötürü insan oldukça hoşnuttu. Ama ilk yaratılmış olan Adem’in
Tanrı’ya olan isyanı ile bu yakın ilişkiyi bozuldu. İlk insanın bu davranışı ile
bütün insanlık Tanrı’nın yargısı altına girdi.[4]

Tanrı gözle göremesek de o her şeyi görür ve bilir[5]Biz anlamasak da aslında yüce Tanrı her yerdedir. O’ndan hiçbir şeyi
saklayamayız. Düşüncelerimizi görür ve bizi bizden daha iyi bilir. Tanrı
Kutsaldır[6]
Tanrı’ın kutsallığı Yüce Tanrı’nın aklımızın alabildiği en üst düzeydeki
iyiliğidir. O’nun en üst düzeydeki ahlak anlayışının mükemmelliği bizim
anlayışımızdan çok farklıdır. Tanrı tam anlamı ile paktır ve her tür kötülükten
nefret eder. Kutsal Kitap, Tanrı’nın kutsallığını, kendisinde hiçbir karanlığın
bulunmadığı bir ışık olarak açıklamaktadır. İşte bu nedenle her türlü saygıyı
almaya layık olandır ve O’ndan korkmamız gerekir.

Bir olan Tanrı Kutsal Üçlüktür (Tesliste Tevhid)[7]

Biz birçok zaman kendimizi anlayamadığımızı söyleriz. Durum böyle iken bizi
yaratan büyük Tanrı hakkında her şeyi anlamamız da asla mümkün değildir. Tanrı
Kelamı Kutsal Kitap, Tanrı hakkında anlayışımız aşan bir çok şeylerden
bahsetmektedir. Bize Yüce Tanrı’nın tek bir Tanrı olduğunu söylemekte ve bu tek
Tanrı’nın üç kişilikte olduğunu ifade etmektedir. Bu üç kişilik Baba (Görünmez
Öz) Oğul (Görünür Söz –Mesih İsa) ve Kutsal Ruhtur.

Bu tek olan Tanrı’nın varlığındaki üç kişilik Tanrı’nın tam olarak kendisidir.
Bu üç kişilik eşit güç ve yüceliktedir. Tek Tanrı’da mevcut bu üç kişilik asla
üç ayrı Tanrı değildir. Yüce Tanrı Kutsal Üçlük’te Tek (Bir) Olandır.

Tanrı Sevgidir[8]

Biz genelde bizi seven kişileri severiz. Ama Tanrı’nın sevgisi bunun çok ama çok
ötesindedir. Yüce Tanrı her gün sevgisini insanlığa sunmaktadır, insanlar
kendisine düşman bile olsalar bu sevgiyi sunmaktadır.

GÜNAH NEDİR?

Tanrı insanı yarattı ve yaşaması için bir yasa verdi. Bu yasa bizim iyiliğimiz
içindir. Şöyle özetlenebilir:[9]

Tanrı’dan başka hiçbir şeye ibadet etmemeliyiz.

Tanrı hakkında yanlış görüşlere, düşüncelere sahip olmamalıyız, O’na Kutsal
Kitap’ta öğretildiği gibi tapınmalıyız.

Tanrı’nın adını düşüncesizce ya da yemin etme maksadı ile boş yere ağzımıza
almamalıyız.

Şabat (Pazar) günlerini Tanrı’ya ayırdığımız özel bir gün olarak tutmalıyız ve
bütün işlerimizi haftanın diğer günlerinde tamamlamaya çalışmalıyız.

Ailemize saygı göstermeli, onları sevmeli ve onlara itaat etmeliyiz.

Kimseyi öldürmemeli ve kimse hakkında kötü düşünceler beslememeliyiz.

Ne düşüncelerimizle ne de bedenimizle cinsel ahlaksızlığa düşmemeliyiz.

Çalmamalıyız.

Yalan söylememeliyiz.

Başkalarının sahip olduklarını kıskanmamalıyız.

Günah bu yasayı bozmaktır[10]

Yasayı bozmak kadar kötü olan ve Yasayı bozmamak kadar iyi olan bir şey yoktur.[11]

Mesih İsa yasanın temeli olan iki esastan bahsetmektedir. Bunlar; Tanrın olan
Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle, bütün aklınla sevmek ve
komşunu da kendin gibi sevmektir.[12]

Yasa ve biz

Şimdi bu yasayı okuduğumuzda iki şey anlıyoruz. Bunlardan ilki vicdanımız
yasanın doğru ve iyi olduğunu söylüyor. İkincisi ise hiç birimizin tam olarak
yasayı yerine getirmediğimizi görüyoruz ve üstüne üstlük doğru söylemek
gerekirse, yasayı tutmak bile istemiyoruz. Neden?

Tanrı’nın söylediğine göre her şeyden önce bizler günahkârız. İlk adamın Yüce
Tanrı’ya karşı yaptığı isyandan sonra bizim doğamız hep yasayı kırmaktan yana
hareket ediyor.[13]

Biz Tanrı’nın yasasını bozduğumuzda aslında Tanrı’ya karşı gelmiş, O’nu
alçaltmaya kalkmış oluyoruz. Adeta yüce Rabbin sanki yüzüne tükürmeye
kalkıyoruz. Rab Tanrı çok katı değil. Rab Tanrı kötü niyetli değil. Yüce Tanrı
çabuk öfkelenmeyen bir Tanrı’dır.[14]

Fakat bizim günahkâr yüreğimiz ve yaptığımız kötü şeyler bizim ciddi bir biçimde
yüce Rab’bin öfkesinden korkmamızı gerektiriyor. Çünkü Rabbimiz bütün günahları
cezalandıracaktır.[15]

Aslında dünyanın bugünkü hali Tanrı’nın insanına kızgınlığının en güzel
açıklamasıdır. Ama eğer ileride bu kızgınlık yatıştırılmazsa, ölümümüzden sonra
cehenneme gönderileceğiz ve orada Tanrımızın öfkesini sonsuzluklar boyunca
tadacağız:
[16]

Bedeni öldüren ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de
cehennemde mahvedebilen Tanrı’dan korkun (Matta 10:28).

MESİH İSA’NIN ROLÜ

Her insan günah yüzünden Tanrı’nın laneti altındadır. Ama yüce Tanrı insanını
orada bırakmamış çok dikkat çekici bir şey yapmıştır.[17]

Oğul Tanrı (Tanrı Kelamı, Tek Tanrı’nın ikinci kişiliği) insan olmuştur. Tanrı
olarak her zaman bulunduğu konumu yitirmeden insan olmuştur. Daha önce olmadığı
bir şey olmuştur. Birinci yüzyılın başında İsrail’in Beytlehem kasabasında
doğmuş ve Yeşua (İsa) adını almıştır. Hayatının büyük bir bölümünü Nasıra diye
adlandırılan kasabada geçirmiştir.
[18]

Bir konu dışında yani günahsız olması dışında öbür insanlardan hiçbir farkı
bulunmamaktadır. O hiç günah işlememiştir. Mesih İsa bütün ayrıntıları ile
yasayı yerine getirmiştir.
[19]

Haça çakılmasından üç yıl önce, otuz yaşındayken insanların, kendisini Tanrı
Oğlu olarak (mecaz anlamda, bir başka değişle yaşayan kelam olarak) kabul
etmesini ve kendisini izlemelerini istemiştir.

Bu süre içinde kendisinin gerçek Tanrı Kelamı (mecaz anlamda Oğlu) olduğunu
anlamaları için büyük mucizeler gerçekleştirmiştir.

Neden İsa Mesih insanların kendisine inanmaları konusunda ısrar etmektedir?
Çünkü Tanrı, insanları günahın kötü sonuçlarından kurtarmak için bir plan
sunmuştur.

Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul’un sözünü dinlemeyen yaşamı
görmeyecektir. Tanrı’nın gazabı böylesinin üzerinde kalır (Yuhanna 3:36).

Günahkâr yerine Mesih İsa

Başkası yerine bedel ödeyebilen bir kişi o başkasının yerini alabilir. Hristiyan
Müjdesi’nin temeli Mesih İsa’nın günahkârların yerine bedel ödeyen olmasıdır.
Bununla ne demek istiyoruz? Kutsal Kitap’tan öğrendiğimize göre bütün günahlar
cezalandırılacaklardır. Yüce Tanrı’nın görmezlikten geleceği küçük ya da büyük
hiçbir günah yoktur. Her bir günahın bedeli ödenmelidir.

[20]

Tanrı sonunda günahın bedelinin ödenmesi için iki yer belirlemiştir. Bunlardan
biri cehennemdir. Diğeri ise Mesih İsa’nın haçıdır. Cehennem, sonlu insanın
sonsuzluklar boyunca günahlarının bedelini ödediği yerdir. Haç ise, sonsuz
Tanrı-İnsan olan Mesih İsa’nın kendisinin işlemediği günahları için acı çektiği
yerdir. Mesih İsa, başkalarının günahlarına bedel olmak için acı çekmiştir.
[21]

Nitekim Mesih de bizleri Tanrı’ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru
olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürüldü, ama
ruhça diriltildi (I.Petrus 3:18).

Mesih İsa’nın haç üzerinde çektiği acı en acı ölümden daha beterdir. Günahın tam
olarak bedelini ödemek için Tanrı’nın bütün gazabını üstünde toplamıştır.[22]

Mesih İsa bedel olarak kendisini sunmuş Tanrı kelamıdır. Başkalarının ceza
yükünü üzerine almış ve onları günah yükünden kurtarmıştır.

Mesih İsa herkes için ölmemiştir. Özel olarak belli kişiler için ölmüştür. Bu
kişiler kimlerdir? Bu kişiler O’na inanan her kişidir. O hangi çağda olursa
olsun O’na güvenenler için ölmüştür. Mesih İsa “Ben iyi çobanım. İyi çoban
koyunları uğruna canını verir… Benimkileri tanırım… koyunlarım sesimi
işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler.” demiştir.[23]

Tanrı önünde kabul görmek

Mesih İsa haç üstünde öldü, oradan alındı ve gömüldü. Ama üç gün sonra
dirilmiştir. Tanrı O’nu bir daha ölmemek üzere ölümden diriltti.[24]

Bu Mesih’in başkalarının suçları için ödediği bedelin suçları kaldırdığına dair
Tanrı’nın sunduğu bir kanıttı bu. Bu, Tanrı’nın Mesih İsa’nın gerçekten
insanları günahın yargısından kurtardığını gösterme yoluydu.

O’nu diriltip yücelten Tanrı’ya O’nun aracılığıyla iman ediyorsunuz. Böylece
imanınız ve umudunuz Tanrı’dadır (I.Petrus 1:21).

Mesih İsa, ezelden Tanrı’nın sevgisine ve planına göre kendisinde birleşmiş
olanlar için öldü.[25]

Mesih’le birliktelik gerçek anlamda günahkârın günahlarının bağışlanması
konusunda Mesih’e tam olarak güvenmesi ile yaşanmaya başlar.

Mesih İsa’nın itaatinde ve acılarında O’nunla birleştikleri için inananan
günahkârları Tanrı, itaat etmiş ve günahlarının bedellerini ödemiş olarak kabul
etmektedir. İşte bu Hristiyan Müjdesi’dir. Yani Yüce Tanrı Mesih İsa’ya bizim
hak ettiğimiz cezayı uygulamış, bize ise Mesih İsa’nın hak ettiği güzelliği
sunmuştur.
[26]

Aslında Mesih İsa’ya inanan bir kişi şöyle söylemelidir:

Yaşamadığım yaşam üstünde, ölmediğim ölüm üstünde bir başkasının yaşamı, bir
başkasının ölümü; İşte güvendiğim bütün sonsuzluğum bu gerçek üstünde…

Mesih halkının günahları hem ödendi hem bağışlandı. Ve Mesih İsa’nın mükemmel
itaati Mesih halkının Tanrı tarafından kabulünü garanti etmektedir. İşte,
insanlar ancak Tanrı önünde ancak bu şekilde doğru olarak kabul edilirler.

NASIL KURTULABİLİRİM ?

Eğer iyi bir yaşam sürmeye çalışırsam Tanrı tarafından kabul görecek miyim?
HAYIR.[27]
Eğer Tanrı’ya daha iyi olacağım konusunda kesin söz versem kabul görecek miyim?
HAYIR. O zaman nasıl kurtulabilirim? Kurtulmanın tek bir yolu vardır.[28]
Günahlardan dönerek ve Mesih İsa’yı kurtarıcı olarak kabul ederek.[29]

Mesih İsa “Yol, gerçek ve yaşam Benim…Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse
gelemez” demektedir (Yuhanna 14:6). Kutsal Kitap bize bir çok muhteşem şeyden
bahsetmektedir. Belki de bu muhteşem şeylerden biri günahlı insanların
günahlarının Tanrı tarafından kabul edilmesidir. Kurtuluş kapısı oldukça
açıktır. Mesih İsa: “ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben
size rahat veririm” demektedir (Matta 11:28).

Tanrı tarafından günahları bağışlanan kişinin Mesih İsa’yı kurtarıcısı bilmesi
ve O’na Rabbi olarak, dostu olarak itaat etmesi bu kişiye Hristiyan denilmesini
sağlar. Belki Hristiyan olma konusunda bazı sorularınız var. Bu kitabın kalan
bölümünde bu konuda genel olarak sorulan sorulardan bazılarına değineceğiz.

Hristiyan olmanın bir bedeli var mı?

Biz para ile Tanrı’nın bağışlamasını satın alamayız. Bu Tanrı’nın karşılıksız
bir armağanıdır. Ama Hristiyan oluyorsanız, bu ilerde bütün yaşamınızın Mesih
İsa tarafından yönetileceği anlamına gelmektedir. O bütün hayatınız boyunca
yaptığınız bazı şeyleri bırakmanızı isteyecektir. Ve belki de daha önce
hayatınızda hiç yapmadığınız şeyleri de yapmanızı isteyecektir.

Tanrı kelamı Hristiyanların yaşamına hükmetmesi içindir. Hristiyan olduğunuz
için belki kişiler size güleceklerdir. Belki arkadaşlarınızdan ya da ailenizden
bazı kişiler size tepki gösterecektir. Bütün bunları yüklenmek kolay değildir.
Bunlardan bazıları çok zordur. Ama bu (Tanrı Kelamı) Mesih İsa ile dost olmanın
ve O’nu izlemenin bedelidir.[30]

Mesih İsa’nın beni kabul edeceğini nasıl bilebilirim?

Tanrı’nın beni kurtarmasını istemeden önce bir şey yapabilir miyim? HAYIR. O’nun
beni kurtarmasını istemeden önce Tanrı’nın varlığını hissetmem için yapmam
gereken bir şey var mı? HAYIR. Kurtulmak için acaba çok mu günahkârım? HAYIR. Bu
ve benzeri soruların cevaplarına bakarsak Mesih İsa’nın herkesi kurtarmak için
hazır olduğunu görebiliriz. Kim olursanız olun, ne yapmış olursanız olun,
kendinizi nasıl hissederseniz hissedin, Mesih İsa sizi olduğunuz gibi kendisinde
kurtulmaya davet etmektedir.[31]

Mesih İsa’ya olduğunuzdan daha iyi bir insan olmak için gelme durumunda
değilsiniz. Mesih İsa’nın (Tanrı Kelamının) sizi sizden daha iyi bildiğini
unutmayın ve aynı zamanda “bana geleni asla kovmam” dediğini de unutmayın
(Yuhanna 6:37). Hristiyan olan kişi günahına tövbe etmeli ve Mesih İsa’nın
kendisini kurtardığına iman etmelidir.

Günahtan tövbe etmek ne demektir?

Mesihsiz hepimiz günahkârız ve her zaman Yüce Tanrı’yı kızdıran şeyler düşünüyor
ve yapıyoruz. Biz kendi istemimizle hep günaha doğru gidiyoruz. Tövbe bu
gidişten geri dönmek ve diğer yöne gitmektir. Günahtan nefret etmek ve
günahsızlığı aramak Tanrı’yı esas hoşnut edecek olandır.
[32]

Mesih İsa’ya inanmak ne demektir?

Tanrı’nın açıkladığı amaç doğrultusunda Oğlu’nu dünyaya gönderdiğine
inanmalısınız. Tanrı’nın açıkladığı amaç şudur:

Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na
iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun (Yuhanna 3:16).

Sizi kurtaracağı konusunda O’na güvenin. Yalnız O’na bağımlı olun. Güvenimizin
tam olarak O’nda olduğunu nasıl bilebilirsiniz? Bir kişiye güvendiğinizde
gerçekten o kişiyi dinlersiniz ve dediklerini yerine getirirsiniz. Mesih İsa’ya
güvendiğimizde de durum aynıdır.

[33]

Mesih İsa’ya tövbe ve güvenme konusunda çok zayıfım; çabuk vazgeçiyorum bu
konuda ne yapabilirim?

Hiç birimiz kendi başımıza tövbe etme ve inanma gücüne sahip değiliz. Böyle bir
şeyi yapma konusunda aslında yeteneksiziz. Hepimiz zayıfız. Ama yüce Tanrı her
şeye kadir olandır. Günahımızdan dönmeli ama bunun tam olarak gerçekleşmesini
sağlamasını Rab’den istemeliyiz. Mesih İsa’ya güvenmeli ama bu güvenin gerçek
bir güven olmasını Yüce Tanrı’dan dilemeliyiz. Tövbe etmemizi ve güvenmemizi
mümkün kılacak olan Tanrı’dır:

İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın
armağanıdır (Efesliler 2:8).

Samimi anlamda Hristiyan olduğumuzda yalnızca Rab tarafından bağışlanmıyor aynı
zamanda Tanrı ile sürekli ve yeni bir ilişkiye de girmiş oluyoruz. Tanrı
ailesine kabul edilmiş oluyoruz. Bu andan sonra O görünmez öz, göksel Babamız
olmuş oluyor. Ve Kutsal Ruh Tanrı artık içimize mekan kuruyor. Tanrı’nın Ruhu
Mesih İsa için yaşama konusunda bize yeni arzu veriyor. Samimi Hristiyan, Mesih
için olan sevgiyi ve hiçbir zaman karşılığını ödeyemeyeceğimiz borçluluk
duygusunu çok iyi bilmektedir. Her şeye gücü yeten Kutsal Ruh, samimi
Hristiyanın yüreğinde işlemektedir ve O’nu emin bir biçimde sonsuz yaşama
(cennete) götürme görevindedir.[34]

Artık Samimi bir Hristiyan “Beni bu denli seven kişiden hangi güç beni
koparabilir. Yaşam mı? Ölüm mü? Dünya mı? Cehennem mi? HAYIR, Hiçbirisi… Ben
artık sonsuza dek hep O’nunum” diye ilahiler mırıldanabilir.

Benim adıma kimse Tanrı’yla konuşabilir mi?

Başkaları dua edebilir ama hiç kimse sizi samimi anlamda Hristiyan yapamaz.
Hristiyan olmak, kurtulmak sizinle Mesih İsa arasındadır. Doğrudan hiç bir
kimsenin müdahale edebileceği bir şey değildir.

Günahlarınız için üzüntü duyuyor musunuz? Yaşamınıza hükmederek bunu
sonlandırmak istiyor musunuz? Gelecek yargıdan kurtulmak istiyor musunuz? Mesih
İsa’yı Rabbiniz ve dostunuz olarak bilmek istiyor musunuz? O zaman Tanrı size şu
sözlerle sesleniyor.[35]

Yalnız kalabileceğiniz bir yer bulun ve Yüce Tanrı’ya yönelin.

Böyle bir dua da ne söyleyebilirim?

Tanrı güzel kelimelerle, güzel sözcüklerle ilgilenmiyor. Ama bütün samimiyeti
ile kendisi ile konuşmak isteyen her kişiyi sözleri her nasıl olursa olsun
dinliyor.

Dua ettiğiniz zaman: günahlarınızı Tanrı’ya itiraf edin. Tanrı’nın gözünde bu
günahların ne denli kötü olduğunu ve bu nedenle cehenneme müstahak olduğunuzu
itiraf edin. Tanrı’ya kendinizi kurtarabilecek hiçbir gücünüzün olmadığını
söyleyin. Rab Mesih İsa’dan tövbe ve iman etme konusunda yardım etmesini
isteyin. Sizi kurtarmasını O’ndan talep edin. Mesih İsa’ya yaşamınızın Rabbi
olarak yaşamınıza gelmesini istediğinizi söyleyin. Kutsal Kitap’taki vaadi
uyarınca Mesih İsa’nın ölümü ile yüce Tanrı’nın duanızı işittiğine ve cevap
verdiğine güvenin.

Rabbe yakaran herkes kurtulacak.[36]

Mesih İsa günahlarının affı için dua eden iki adam hakkında şöyle dedi: Size
şunu söyleyeyim, Ferisi değil, bu adam aklanmış olarak evine döndü (Luka
18:13-14).

SONRA NE YAPACAĞIM?

Yapacağınız iki önemli şey vardır. Bunlardan biri eğer henüz bir Kutsal
Kitap’ınız yoksa hemen edinip okumaya başlamanızdır. Yuhanna İncil’i bölümünden
okumaya başlayabilirsiniz.[37]
Tanrı bütün Kutsal Kitap’ın esas yazarıdır. Mesih İsa Kutsal Kitap okundukça
halkına konuşmaya devam etmektedir.

İkincisi, hemen samimi bir Hristiyana ne yaptığınızı (dua edip inandığınız
konusunda) söyleyin. Eğer bir samimi Hristiyan arkadaşınız yoksa Kutsal Kitap’ın
tamamen Tanrı Sözü olduğuna inanan bir kiliseye gidip oradaki samimi inanan
kişilere durumunuzu söyleyin.

Mesih’e inanır inanmaz sizin gibi imanlı Hristiyanlar bulmak (ismen değil) çok
önemlidir. Bu samimi kişileri Mesih İsa’ya olan sevgilerinden, güvenlerinden ve
O’nun sözü olan Kutsal Kitap’a itaatlerinden anlayacaksınız.
[38]

JOHN BENTON, THE BANNER OF TRUTH TRUST

Çeviren: Rev. Turgay ÜÇAL

[1]

Tekvin 1:1; Koloseliler 1:16

[2]
Mezmur 115:3; Süleymanın Meselleri 16:33; Romalılar 9:19-21

[3]
Tekvin 1:26

[4]
Tekvin 3:11-12; Romalılar.5:18

[5]
Koloseliler 1:15; İbraniler 4:13

[6]
İşaya 6:3; I.Timoteyus .6:16; I.Yuhanna.1:5

[7]
Matta 28:19; Yuhanna.5:18; Elçilerin.İşleri.5:3-4

[8]
Matta 5:45; Yuhanna.3:16

[9]
Çıkış.20:1-17; Matta 5:21-32

[10]

I.Yuhanna.3:4

[11]
Romalılar 7:12

[12]
Luka 10:27-28; Markos.12:30-31

[13]
Romalılar.3:23; Romalılar.3:10-12; Vaiz 7:20

[14]
Mezmur 103:8

[15]
Çıkış 34:6-7; Mezmur.7:11; Romalılar.1:18

[16]
Matta 25:31-46; Vahiy 20:11-15

[17]
Efesliler 2:4

[18]
Yuhanna 1:1-14; I.Timoteos.3:16

[19]

Romalılar 8:13; I.Petrus 2:22

[20]
Romalılar 6:23; Tekvin 18:25; Romalılar 12:19

[21]
Markos 9:43-48; İşaya53:4-12; I.Yuhanna 4:10

[22]
Matta 27:46

[23]
Yuhanna 10:11-27; Romalılar 8:28-32

[24]
Yuhanna 20:1-23; Elçilerin İşleri 2:24-32; I.Korintliler 15:3-8

[25]
Efesliler 1:3-14

[26]
II.Korintoslular 5:21; Filipililer 3:9

[27]
İşaya 64:6

[28]

Elçilerin İşleri 4:12

[29]
Elçilerin İşleri 16:31

[30]
Luka 14:25-37

[31]
Elçilerin İşleri 17:30; I.Yuhanna 3:23

[32]
Hezekiel 14:6; Elçilerin İşleri 26:20

[33]
Elçilerin İşleri 15:11; 2.Timoteyus 1:12

[34]
Romalılar 8:14-17; I.Korintoslular 12:3; Filipililer 1:6; 2:12-13

[35]
İşaya 55:6-7

[36]
Romalılar 10:13; Mezmur 34:6; Elçilerin İşleri 2:21; İbraniler 10:23; Yuhanna
5:24

[37]

Yuhanna 20:31

[38]
İşaya 45:22

JOHN BENTON, THE BANNER OF TRUTH TRUST

Çeviren: Rev. Turgay ÜÇAL

Bu yazıda geçen konular:

Yorum Ekle

Yorum yazmak için tıklayın