Mesih’in Doğumu

İsa Mesih`in doğumu şöyle oldu: Annesi Meryem, Yusuf`la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem`in Kutsal Ruh`tan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rab`bin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi: “Davut oğlu Yusuf, Meryem`i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh`tandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.” Bütün bunlar, Rab`bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel, Tanrı bizimle demektir. Yusuf uyanınca Rab`bin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem`i eş olarak yanına aldı. Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu.

İsa`nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye`nin Beytlehem Kenti`nde doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalim`e* gelip şöyle dediler: “Yahudiler`in Kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O`nun yıldızını gördük ve O`na tapınmaya geldik.” Kral Hirodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu. Bütün başkâhinleri ve halkın din bilginlerini toplayarak onlara Mesih`in nerede doğacağını sordu. Yahudiye`nin Beytlehem Kenti`nde dediler. “Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır: `Ey sen, Yahuda`daki Beytlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin! Çünkü halkım İsrail`i güdecek önder Senden çıkacak.`” Bunun üzerine Hirodes yıldızbilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi. Gidin, çocuğu dikkatle arayın, bulunca bana haber verin, ben de gelip O`na tapınayım diyerek onları Beytlehem`e gönderdi. Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu, çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. Eve girip çocuğu annesi Meryem`le birlikte görünce yere kapanarak O`na tapındılar. Hazinelerini açıp O`na armağan olarak altın, günnük ve mür sundular. Sonra gördükleri bir düşte Hirodes`in yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler.

Yıldızbilimciler gittikten sonra Rab`bin bir meleği Yusuf`a rüyada görünerek, “Kalk!” dedi, “Çocukla annesini al, Mısır`a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes öldürmek için çocuğu aratacak.” Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocukla annesini alıp Mısır`a doğru yola çıktı. Hirodes`in ölümüne dek orada kaldı. Bu, Rab`bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu: “Oğlumu Mısır`dan çağırdım.” Hirodes, yıldızbilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok öfkelendi. Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak Beytlehem ve bütün yöresinde bulunan iki ve iki yaşından küçük erkek çocukların hepsini öldürttü. Böylelikle Peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu: Rama`da bir ses duyuldu, Ağlayış ve acı feryat sesleri! Çocukları için ağlayan Rahel Avutulmak istemiyor. Çünkü onlar yok artık!

Hirodes öldükten sonra, Rab`bin bir meleği Mısır`da Yusuf`a rüyada görünerek, “Kalk!” dedi, “Çocukla annesini al, İsrail`e dön. Çünkü çocuğun canına kıymak isteyenler öldü.” Bunun üzerine Yusuf kalktı, çocukla annesini alıp İsrail`e döndü. Ama Yahudiye`de Hirodes`in yerine oğlu Arhelas`ın kral olduğunu duyunca oraya gitmekten korktu. Rüyada uyarılınca Celile bölgesine gitti. Oraya varınca Nasıra denen kente yerleşti. Bu, peygamberler aracılığıyla bildirilen, “O`na Nasıralı denecektir” sözü yerine gelsin diye oldu.

Kutsal Kitap, Matta Bölümü 1-2

Yorum Ekle

Yorum yazmak için tıklayın