Vahiy Bölümü

Mesih’in Tanıklığı Nedeniyle Sürgün – (Vahiy 1:9)

Vahiy Vaazları Serisi – Bölüm 1:9

‘İsa Mesih’teki sıkıntıda ve krallıkta ve tahammülde ortak yoldaşınız, hem de kardeşiniz olan ben, Yuhanna, Tanrı’nın sözü nedeniyle ve İsa Mesih’in tanıklığı nedeniyle Patmos denilen adadaydım.’

 • ‘Son zamanlarda neler olacak’ diye düşünenler çok.
 • Son zamanlarda olacakları düşünmekten bugün dünyada neler olup bittiğini görmeyenler de çok.
 • Gelecekte sıkıntıların nasıl olacağını düşünürlerken bugünkü sıkıntıları göremiyorlar.
 • Fakat Vahiy 1:9 bize sıkıntı konusunda başka bir gerçeği gösteriyor.
 • Sevgili kardeşler, Vahiy kitabında bahsedilen ‘Büyük Sıkıntı’ bugün yaşanmaktadır!
 • Büyük Sıkıntı’da görülecek zulüm ve tanrısızlık zamanı Yuhanna zamanında da vardı.
 • Ama Fikret sen de çok liberal ve mecazi bakıyorsun bütün Vahiy kitabına’ diyenler çıkabilir.
 • Kim ne derse desin… İsa Mesih’in vahiy sözlerini 1900 sene kadar önce alan Yuhanna da sıkıntılı bir dönemde yaşadığını söylüyor.

Yuhanna’nın Bizimle olan Birliği

 • İlk olarak, ‘Yoldaşınız ve kardeşiniz olan ben Yuhanna’ diyerek bize teselli oluyor.
 • İsa’nın elçisi olan bu adam, İsa’nın göğsüne yaslanan bu adam,
 • İsa’nın çok sevdiği bu adam,
 • İsa’nın görünümünün değiştiği dağda İsa’nın yanında olan üç elçiden birisi olan bu adam,
 • İsa’nın mucizelerini, belirtilerini görmüş olan bu adam,
 • ve dirilmiş olan İsa Mesih’i görmüş olan bu adam şimdi bizimle konuşuyor.
 • Bütün bu etkileyici referanslarına rağmen Yuhanna ‘yoldaşımız’ ve ‘kardeşimiz’ olduğunu söylüyor.
 • Yuhanna, bizim yoldaşımız ve kardeşimiz olduğunu söyleyerek bizimle olan dayanışmasını ve birliğini gösteriyor.
 • Bu kitaptaki görümler Yuhanna’ya verildiği halde,
 • Mesih’i tüm görkemiyle gördüğü halde,
 • Tanrı’nın taht odasını gördüğü halde,
 • Elindeki yetkiyi üzerimizde kullanmıyor.
 • Çünkü Mesih için sürgüne yollanmış olan Yuhanna sıkıntıda yoldaşımızdır.
 • Günahta yoldaşımızdır.
 • İnsanlığımızda bizim yoldaşımızdır.
 • Sadece ve yalnızca lütufla kurtuluşumuzda yoldaşımızdır.
 • Dışarıdan baktığımızda Yuhanna’yı kendi başına özel bir kişi yapan bir özellik yok.
 • Kilisenin yararı için Rab tarafından Rab’bin hizmetine çağrılmıştı.
 • Bu ayet bizim için bir çok yönden geçerli.
 • En azından Rab’bin hizmetinde olan pastörlerin durumunu gerçekçi bir şekilde açıklamakta.
 • Pavlus’un söylediklerini dinleyin:

I Timoteos 1:12-16 ‘Ve beni kuvvetlendirmiş olan Rabbimiz Mesih İsa’ya şükrederim ki, beni hizmete koyarak sadık saydı; Ben ki, önceleri küfredici ve zulmedici ve küstahtım; ama bana merhamet edildi, çünkü bilgisiz olup imansızlıkta yaptım. Ama Mesih İsa’da olan iman ve sevgi ile Rabbimizin inayeti aşırı derecede arttı. Mesih İsa’nın, günahkarları kurtarmak için dünyaya geldiği sözü sadıktır ve her bakımdan kabule lâyıktır; onların birincisi benim. Ama bundan dolayı bana merhamet edildi ki, sonsuz hayat için O’na iman edecek olanların örneği olmak üzere, önce bende Mesih İsa bütün tahammülünü göstersin.’

 • Aynısı Rab’bin hizmetine alınan biz pastörler için de geçerli.
 • Rab’be hizmet eden pastörler olarak Yuhanna’nın yaptığını yaşamlarımıza uygulamalıyız.
 • Yuhanna’nın yaptığı gibi, günahımızı itiraf edip alçakgönüllülükle yüreklerimizi Rab’bin halkına açabilmemiz lazım.
 • Rab’bin lütfuyla, Rabbin sizin için yaptıklarını ve yapacaklarını gösterebilmemiz için,
 • Ve size örnek olabilmemiz için Rab bizlere yardımcı olsun.
 • Sevgli kardeşler, eğer Rab beni kurtarabiliyorsa başkalarını da kurtarabilir.
 • Yuhanna ve Mesih’in hizmetine çağrılmış olan pastörler sizden farklı bir boyutta değiller.
 • Yuhanna ve diğer hizmetliler sizinle aynı sıkıntıları ve krallığı paylaşan yoldaşlarız.
 • Bunu bir örnekle anlatayım.
 • Bir ağaç düşünün,
 • Topraktan besin alan kökler var,
 • Ve bu besinler ağacın gövdesine taşınıyor.
 • Yukarı doğru çıktıkça ağacın tüm dallarını besliyor.
 • Bir ağacın çeşitli büyüklükte ve şekilde yüzlerce dalı vardır.
 • Bu dalların bazılarında çok yaprak, bazılarında da az yaprak olabilir.
 • Fakat bu kadar çok dal ve bu kadar farklı şekil olmasına rağmen aralarında bir birlik var.
 • Çünkü hepsi de aynı kaynaktan beleniyor.
 • Aynı gerçek Mesih’in bedeni olan kilise için de geçerlidir.
 • İşte Yuhanna bu ayette bizlere bu gerçeği vurguluyor
 • Bu ağaca aşılanmış olan dallar olarak biz neyi paylaşıyoruz?
 • Nereden besleniyoruz?

Hristiyanın Belirtileri

 • Hepimiz sıkıntıda, krallıkta ve Mesih’teki tahammül gücünde Hristiyanın belirtilerine sahibiz.
 • Bu üç nokta şu an yaşadığımız Kilise çağını anlatmaktadır.
 • Yuhanna bu Kilise çağındaki durumun nasıl olduğunu tarif ediyor.
 • Yuhanna gibi bizler de sıkıntı döneminde yaşıyoruz.
 • Mesih-karşıtının aktif olduğu dönemde yaşıyoruz:

I Yuhanna 2:18 ‘Küçük çocuklar, son saattir; ve Mesih-karşıtı geliyor diye duymuş olduğunuz gibi, şimdi bile birçok Mesih-karşıtı ortaya çıkmıştır; son saat olduğunu bundan biliyoruz.’

 • Biz İsa’yı kabul ediyoruz ama Mesih-karşıtı kabul etmiyor.

I Yuhanna 2:22 ‘İsa’nın Mesih olduğunu inkâr edenden başka yalancı olan kimdir? Baba’yı ve Oğul’u inkâr eden, Mesih-karşıtıdır.’

 • Yuhanna sıkıntıda bizimle paylaşıyor, çünkü bugün Kilise İsrail’in çölde kırk yıl gezindiği o zamanda yaşıyor.
 • Bizler çölde dolaşan bir kiliseyiz, henüz Rab’bin görkemine erişmiş sayılmayız.
 • Yuhanna kadının tohumuyla Şeytanın tohumu arasındaki bu kozmik sorunu anlatırken,
 • Bu durumun bizleri de etkilediğini söylüyor.
 • Kadının (kilise) çöle kaçtığını söylüyor,
 • Yılandan kaçıp çöle gitmesi için kadına büyük kartalın iki kanadının verildiğini söylüyor.

Vahiy 12:6, 14 ‘Ve kadın çöle kaçtı, orada kendisini bin iki yüz altmış gün beslensinler diye, Tanrı tarafından hazırlanmış bir yeri vardır…. Ve yılanın önünden çöle, kendi yerine uçsun diye, kadına büyük kartalın iki kanadı verildi; orada bir vakit ve vakitler ve yarım vakit beslenir.’

 • Stefanos da aynı şekilde İsrail’i çöldeki topluluk olarak açıklıyor.

Elç. İşl. 7:38 ‘Çölde topluluk içinde olan, Sina dağında kendisiyle konuşan melekle birlikte ve atalarımızla birlikte olan odur; o ki, bize vermek üzere diri sözler aldı.’

1 Kor 10:5 ‘Ama Tanrı onların çoğundan hoşnut değildi; çünkü çölde yerlere saçıldılar.

 • Ve Yuhanna bu sıkıntıda yoldaşımız olduğunu söylüyor.
 • Yuhanna burada özel bir ‘son zaman senaryosu’ anlatmıyor.

I Kor 12:26 ‘Ve eğer bir üye acı çekerse, bütün üyeler birlikte acı çeker; eğer bir üye yüceltilirse, bütün üyeler birlikte sevinir.’

 • Belki de hiç acı çekmediğinizi veya hiç zulüm görmediğinizi söyleyebilirsiniz,
 • Fakat Rab’bin Sözü ‘bir üye acı çekerse bütün üyler birlikte acı çeker’ diyor.
 • Necati, Tilmann ve Uğur öldürüldüklerinde hepimiz acı çektik.
 • İran’da Hristiyanlar elem çektiklerinde bizler de acı çekiyoruz.
 • ‘Lütfen bizim için dua edin’ diyen Sudanlı Hristiyanlara yapılanlar bizi rahatsız ediyor mu?
 • Onlarla birlikte acı çekiyor muyuz?
 • Zulmedilen Hristiyanlar için biz ne yapabiliriz?
 • Acı çeken kardeşlerin yanında olalım ve onlara sevgimizi gösterelim.
 • Evet sıkıntı zamanındayız, fakat sadece sıkıntılı bir zaman değil,
 • Vahiy 7:14’e göre Büyük Sıkıntı Dönemi’nden geçmeteyiz.
 • Yuhanna Tanrı’nın krallığında da yoldaşımız.
 • Rab İsa Mesih bizleri krallığı yapmıştı (1:6)
 • Aramızda yaşayarak bizleri bir krallık haline getirmişti.
 • Bu krallığın üyesi olan herkes bu sıkıntının da üyesidir.
 • Şu anda olan ve gelecekte olacak olan arasında sıkıntılı bir zamandayız.
 • Rabbin krallığı aramızdadır.
 • Bu krallık belli bir coğrafyada bulunan bir krallık değil,
 • Sizler bu krallığın görüntüsüsünüz!
 • Kilise Rab’bin krallığıdır!
 • İşte bu nedenle bu dünyanın krallıkları bizim krallığımızdan nefret ediyor.
 • Eğer krallık henüz burada olmasaydı diğer krallıklar bizden nefret ediyor olmazdı!
 • Sevgili kardeşler, Rab’bin krallığı aramızda!
 • Rab’bin kendisi bizlerle…
 • Kutsal Kitap da bu krallığa şöyle tanıklık ediyor:

Elç. İşl. 14:22 ‘Öğrencilerin canlarını pekiştirip Tanrı’nın krallığına birçok sıkıntılardan geçerek girmemiz gerektir diye imanda durmalarını teşvik ediyorlardı.’

Koloseliler 1:13 ‘O ki, bizi karanlığın egemenliğinden kurtardı; ve kendi sevgili Oğlunun krallığına aktardı.’

2 Selanikliler 1:5 ‘Tanrı’nın adil yargısının açık bir belirtisidir bu; ta ki uğrunda elem çektiğiniz Tanrı’nın krallığına lâyık sayılasınız.’

 • Son olarak, Yuhanna tahammülde yoldaşımız ve kardeşimiz olduğunu söylüyor.
 • Sabırlı olmalıyız.
 • Bu sıkıntılı dönemde sabırlı olmalıyız.
 • Vahiy 13:10 ve 14:13’de kutsalların sabrı ve imanı Mesih için ölmek ve sıkıntıda O’nun sözünü tutmak olarak açıklanıyor.
 • Ve sıkıntı zamanında cesaretli olmamız için İbraniler 12:1-2 şöyle diyor:

İbraniler 12:1-2 ‘Onun için, bizi çevreleyen bu kadar büyük bir tanıklar bulutu olduğuna göre, biz de her ağırlığı ve bizi  kolayca kuşatan günahı bırakarak, imanın önderi ve tamamlayıcısı İsa’ya bakarak, biz de önümüze konulan koşuyu sabırla koşalım; O ki, önüne konulan sevinç karşısında utancı küçümseyerek çarmıha tahammül etti ve Tanrı’nın tahtının sağında oturdu.’

 • Sevgili kardeşler, biz cesaretli olmak için, bu çağdaki hayatımız için, tahammül gücü için Mesih’in çarmıhına bakıyoruz.
 • Vahiy kitabı, görkemli bir gelecek teolojisi değil, çarmıh teolojisini açıklıyor.
 • Hristiyanlık zaferli bir Hristiyan yaşamını anlatmıyor.
 • Hristiyanlık dış görüntüyle, zenginlikle, sağlıkla ilgili değil…
 • Hristiyanlık gösterişli toplantılarla, büyük kiliselerle alakalı değil,
 • Hristiyanlık Mesih’le ilgili… ve O’nunla çektiğimiz acılarla ilgilidir.
 • Yuhanna ‘Tanrı’nın sözü nedeniyle ve İsa Mesih’in tanıklığı nedeniyle Patmos denilen adadaydım’ diyor.
 • Yuhanna da Mesih’in tanığı olduğu için acı çekti, sürgüne gönderildi.
 • Neden?
 • ‘Tanrı’nın Sözü ve İsa Mesih’in tanıklığı nedeniyle’
 • Dünya Tanrı’nın Sözü’nden ve İsa Mesih’in tanıklığından nefret ediyor.
 • Tanrı Mesih’te güçlü ve sadık olmamızı istiyor.

II Timoteos 2:11-12 ‘Şu söz sadıktır: Çünkü, eğer ki O’nunla birlikte öldüysek, O’nunla birlikte de yaşayacağız; Eğer katlanırsak, O’nunla birlikte de egemenlik süreceğiz; eğer O’nu inkâr edersek, O da bizi inkâr edecek.’

 • Belki de Yuhanna’nın çektiği sıkıntıları çekmeyeceksiniz.
 • Belki de aslanlara canlı canlı yem olarak atılan Hristiyanlar gibi,
 • Ateşte yakılan imanlılar gibi,
 • Çin’de, Nijerya’da, İran’da, Endonezya’da, Sudan’da hergün katledilen Hristiyanlar gibi sıkıntı çekmeyeceksiniz…
 • Bu sadık kardeşler Şeytan’ın tohumundan ve onun yandaşlarından çok çektiler.
 • Kardeşler, bu çağ sıkıntı çağıdır.
 • Yuhanna’nın sözleri bize bu gerçeği tekrar hatırlatıyor.
 • Sıkıntı, elem, acı zamanlarından geçiyoruz.
 • Kutsal Yazılar yaşamın sadece bundan ibaret olmadığını söylüyor!
 • Bu yolculuğun bir sonu, bir amacı, mübarek bir umudu var.
 • Bizler gözlerimizi o göksel kente dikelim…
 • Yabancı diyarlarda Siyon’un ilahilerini söylerken Göksel Yeruşalim’i hatırlayalım.

‘Ama bizi Mesih’te kendi sonsuz yüceliğine çağıran tüm inayetin Tanrısı, bir süre elem çektikten sonra kendisi sizi kusursuz kılacak, sabitleştirecek, güçlendirecek, temellendirecektir. Yücelik ve kudret çağlar çağına dek O’nun olsun. Amin.’

(1 Petrus 5:10-11)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Adıyla. Amin.

RAB sizi kutsasın Ve korusun; RAB aydın yüzünü size göstersin

Ve size lütfetsin; RAB yüzünü size çevirsin Ve size esenlik versin. Çölde Sayım 6:24-26

Fikret Böcek

Bu yazıda geçen konular: