Müjdecilik ve Müjdeleme

Müjdecilik nasıl olmalıdır?

Tanrı’nın Amacı – Matta 16:18

  1. Tanrı kilisesinin büyümesini istiyor:  (Daniel 2:35; Matta 13:32; Elçilerin İşleri 2:47).
  2. Gerçek kilise büyümesi, diğer kiliselerden bazı Hristiyanların kiliseye katılmasıyla değil, Hristiyan olmayanların kiliseye gelip iman etmesiyle ölçülür.

Problem: Matta 15:2, Matta 15:6, Matta 15:9

[table id=1 /]

ÖZET

Kilise müjdeleme konusunda tüm imanlıları Kurtuluş Müjdesini verebilecek konuma getirmeli. Yeni Antlaşma’da ‘vaaz vermek’ kelimesi neredeyse her durumda bütün inananların müjdeleme aktivitesi için kullanılmaktadır. Fakat Yeni Antlaşma’da kilisenin ilk sorumluluğu ‘öğretmek’ kelimesiyle özetlenebilir. Kilisenin öğretme hizmetinin bir bölümü günahkarları Mesih’e çağırmak ve tövbeye davet etmektir. Fakat müjdecilik Kilisenin ‘İlk ve Son’ görevi değildir. Müjdecilik her Hristiyanın görevi olarak görülmelidir. Kilisenin görevi Tanrı’ya ibadet etmektir!

Bu yazıda geçen konular:

Yorum Ekle

Yorum yazmak için tıklayın