Vahiy Bölümü

Övgü Sunan Bir Topluluk – (Vahiy 1:5-6)

Vahiy Vaazları Serisi – Bölüm 1:5-6

“Bizleri sevene, kanıyla günahlarımızdan özgür kılana; Ve bizi kendi Babası Tanrı’ya krallar ve rahipler yapmış olana, sonsuzlara dek yücelik ve kudret olsun. Amin.”

 • Her Pazar Rabbin Sofrası’ndan sonra bir ilahi söylüyoruz.
 • “Yücelik Baba’ya ve Oğul’a ve Kutsal Ruh’a”
 • Bu şekilde başlayan Latince bir ilahi var: Gloria Patri (Yücelik Baba’ya)
 • Biz Protestanlar bu ilahiye doksaloji diyoruz.
 • Doksaloji ne anlama geliyor?
 • Grekçe’den gelen bu kelime doksa (övgü) ve logos (söz) kelimelerinin birleşmesinden geliyor.
 • Doksalogos veya doksaloji övgü sözleri anlamına geliyor.
 • ‘Yücelik Baba’ya ve Oğul’a ve Kutsal Ruhuna, Başlangıçta olduğu gibi, şimdi ve gelecekte, Sonsuza dek, Amin Amin’
 • Her Pazar söylediğimiz bu ilahinin sözlerine dikkat ettiniz mi?
 • 17 kelimeden oluşan bu kısa ilahiyle Rab’be olan hayranlığımızı, minnettarlığımızı, övgümüzü sunmuş oluyoruz.
 • Doksaloji övgü sözleridir.
 • Baba Tanrı’nın İsa Mesih’te bizlere sağladığı lütufla O’na övgüler sunuyoruz.
 • Bizler, tarihsel Reformist Protestanlar olarak Rabbe övgüler sunan bir halkız.
 • Bizler Rab’be övgülerle ibadet eden bir topluluğuz.
 • İzmir Protestan Kilisesi olarak ibadet düzenimizi de buna göre düzenlemekteyiz.
 • İbadet düzenine lütürji diyoruz.
 • Rab’be ibadet eden bir kilise olarak Tanrı’nın bize Sözü aracılığıyla konuştuğunu biliyoruz.
 • Yasa ve İncil’de bize seslendiğini biliyoruz.
 • Bizler de tövbe iman ve övgüyle Rab’be karşılık veriyoruz.
 • İşte ibadet düzenimiz Tanrı’yla diyalog şeklinde olduğumuzu bize hatırlatıyor.
 • İbadet düzenimize dikkat edin:
 • Tanrı bize konuşuyor ve biz de karşılık veriyoruz.
 • Veya, başka bir şekilde açıklayalım.
 • Bize övgü sunmamız için bir neden verildikten sonra Tanrı’ya övgüler sunuyoruz.
 • Kutsal Yazılar’da Rab’be ilahi söylemek her zaman bir karşılıktır.
 • Neye karşılık veriyoruz?
 • Tanrı’nın bizler için söylediklerine ve İsa Mesih’in bizler için yapmış olduklarına!
 • İşte Yuhanna bugün okuduğumuz ayetlerde bu konuya değiniyor.
 • İsa Mesih’e yaptıklarından dolayı övgüler sunuyor.
 • Burada Yuhanna Tanrı’ya övgümüzün özüne iniyor.
 • Mesih’in eylemini açıkladıktan sonra övgüler sunuyor.

Övgümüzün Temeli (Doksalojinin Temeli)

 • Yuhanna önce övgümüzün temelini açıklıyor.
 • Bugün birçok kilisede gördüğümüz ibadet şekli buradaki ayetlerle ters düşüyor.
 • Birçok kilisede ‘tapınma pastörü’, ‘tapınma takımı’, ‘çalgıcılar’, ‘müzisyenler’ var.
 • Sanki sadece bu kişileri bir araya getirdiğiniz zaman tapınma olabilirmiş gibi bir anlayış var.

 • Bunun yerine Yuhanna ilk olarak şöyle diyor:
 • “İşte Mesih sizin için bunları yaptı, bunun için O’na övgüler sunun.”
 • İlk olarak, kurtuluş tarihi içerisinde kurtuluşumuzla ilgili gerçekler önümüze koyuluyor.
 • Mesih’in yaşamında, ölümünde ve dirilişinde sergilediği eylemler olmasaydı ilahilerimize konu bulamazdık!
 • Bizim Tanrı’ya verdiğimiz karşılık her zaman bu gerçeklere dayanmaktadır.
 • Eğer Rab’be ilahi söylerken birdenbire duygusallaşıp gözlerinizden yaşlar geliyorsa,
 • Ama neden ağladığınızı açıklayamıyorsanız,
 • Veya sevinç içerisindeyseniz ve sevincinizin sebebini açıklayamıyorsanız,
 • İşte o zaman başka bir dine hizmet ediyorsunuzdur.
 • Güzel müziğin etkisiyle ağlamak veya coşkulu bir müzikle sevinmek Hristiyanlık değildir.
 • Duygularımızın temeli Mesih olmalı.
 • Yoksa Hristiyanlık dışı, duygusal bir din yaratmış oluruz kendi kendimize.

Bizim İçin Yaptıklarından Dolayı O’na Övgüler Olsun

 • Mesih bizler için birçok şey yaptı.
 • İşte, Tanrı’ya övgü sunmamız için ilk sebebimiz budur.
 • Mesih sizin için ne yaptı, ey Rab’bin sevgili kilisesi?
 • O bizi sevdi ve sevmeye devam ediyor.
 • Mesih’in sevgisi kararsız, acemice veya bir anlık duygusal bir hareket değil.
 • O’nun sevgisi ilişki ya da sevginin öneminden de kaynaklanmıyor.
 • Hristiyanlık sevgi ve ilişki kavramları üzerine inşa edilmedi.
 • Kutsal Yazılar’a göre sevgi duygularla ilgili bir kavram değil,
 • Sevgi tamamen eylemdir, harekettir!
 • Sevgi birisi için birşey yapma seçeneğidir.
 • Pavlus kocalara eşlerini sevmelerini söylerken (Efes 5:25) şöyle demiyor:
 • ‘Duygusal, ilişkisel yönünüzü geliştirin’ demiyor.
 • Tabii ki sağlıklı bir evlilikte duygular önemlidir.
 • Fakat, Pavlus bambaşka bir şey söylüyor:
 • Mesih’in kilisesini sevdiği gibi, kocaların da kendilerini eşlerine vermeleri gerektiğini söylüyor.
 • Yani, kendi ihtiyaçlarınızı ve duygularınızı bir kenara koymalısınız,
 • ve eşinize sevginizi göstermek için eşinizin ihtiyaçlarını düşünmeli ve onu korumalısınız.
 • Mesih’in bizim için sergilediği sevgiyi açıklayamıyoruz.
 • Mesih’in sevgisindeki güzelliği Baba’nın Oğul için olan sevgisiyle açıklayabiliriz.
 • Tanrı bizi Mesih’te daha derin sevme eyleminde bulundu.
 • Biz bu sevgiyi hayal bile edemezdik!

Romalılar 5:8 “Ama Tanrı, bize olan kendi sevgisini şunda kanıtlıyor ki, biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü.”

Galatyalılar 2:20 “Mesih’le birlikte çarmıha gerildim; ve artık ben yaşamıyorum, ama Mesih bende yaşıyor; ve şimdi bedende yaşadığım hayatı, beni seven ve benim için kendisini teslim eden Tanrı’nın Oğlu’nun imanında yaşıyorum.”

I Yuhanna 4:10 “Sevgi bundadır; biz Tanrı’yı sevmedik, ama O bizi sevdi ve günahlarımız için kefaret olarak Oğlu’nu gönderdi.”

 • Mesih’in sizin için olan sevgisinin ne kadar güzel olduğunu biliyor musunuz?
 • Bizi o kadar çok sevdi ki,
 • Bizler için ve kurtuluşumuz için göklerden indi (İznik Konseyi).
 • Ne yapmaya geldi?
 • Bizler için yaşamaya, ölmeye ve dirilmeye geldi!
 • Bir oğlunuz varsa, yanan bir binadan bir köpeği kurtarması için onu göndermezsiniz.
 • Ama Tanrı biricik Oğlu İsa Mesih’i bizim için çarmıhta cehennemi tatsın diye yolladı.
 • Ve Mesih bu görevi isteyerek yerine getirdi.
 • Kendisini bizler için feda etti.
 • Yeryüzüne gelmesinin ne gibi sonuçlar doğuracağının farkındaydı.
 • Çarmıhta bizim yerimize geçtiğinde ne olacağını biliyordu.
 • Ödenmesi gereken fiyatın farkındaydı.
 • Fakat O bizi sevdi!
 • Biz yaşayalım diye O ölümü seçti.
 • Biz teselli edilelim diye O acı çekmeyi seçti.
 • Biz aklanalım diye haksızlığa uğramayı seçti.
 • Sevgili kardeşler, bugün İsa Mesih’e övgüler sunalım çünkü O bizi sevdi!
 • Siz hiç kan verdiniz mi?
 • Bazen ameliyat olanların acil kana ihtiyacı oluyor.
 • Belli miktarda kan bağışı yapıyoruz.
 • Bir kişiye tüm kanınızı verirseniz ne olur?
 • O kadar çok seviyorsunuz ki bütün kanınızı veriyorsunuz…
 • Nefesiniz kesilir, gözleriniz kararır ve kalbiniz sizi kaldıramaz…
 • Ve ölürsünüz!
 • Mesih bizlere kanını bağışladı! Hepsini…
 • Kendi kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kıldı.
 • Biz zamanlar günahın kölesi olduğunuzun farkında mısınız?
 • Günahın bir zamanlar sizi ölüm zindanında tuttuğunun farkında mısınız?
 • Günahlarınızın bir zamanlar sizi ölüm cezasını bekleyen mahkumlar gibi hapiste tuttuğunu biliyor musunuz?
 • Günah zalim bir despottur.
 • Günahın büyük bir gücü ve büyük bir cezası var: Ölüm.
 • Günahın esiri olan bizler özgür bırakıldık.
 • Mesih sayesinde özgürleştirildik.
 • Yuhanna, Pavlus’un Elçilerin İşleri 22:30’da Pavlus’un bağlarından kurtulması kelimesiyle aynı kelimeyi kullanıyor.

Elçilerin İşleri 22:30 ‘Ve ertesi gün Yahudiler tarafından neden suçlandığını tam olarak bilmek isteyerek onu bağlarından çözdü;’

 • Evet, Mesih sayesinde bağlarımız çözüldü.
 • Günah zincirlerinden özgür kılındık!
 • Artık günahın üzerimizde hiçbir gücü kalmadı.
 • Artık günah bizi sonsuz ölüme mahkum edemez.
 • Günah bizim için bazı pratik sorunlara sebep olsa da,
 • Artık bizi tutsak edemez!
 • Artık Mesih’te olanlara hiçbir suçlama yapılamaz!
 • Mezmur 107’de bahsedilen özgürlüğe dikkat edin:

Mezmur 107:10-16 Karanlıkta ve ölüm gölgesinde, Düşkünlük ve demir ile bağlı oturdular; Çünkü Tanrı’nın sözlerine isyan ettiler; Ve Yüce Olanın öğüdünü hor gördüler; Onların yüreğini ağır işle alçalttı; Düştüler ve yardım eyliyen yoktu. O vakit sıkıntılarında RABBE feryat ettiler, Ve onları dertlerinden kurtardı. Karanlıktan ve ölüm gölgesinden onları çıkardı, Ve bağlarını kırdı. RABBE inayeti için, Ve âdem oğullarına olan şaşılacak işleri için şükretsinler! Çünkü tunç kapıları kırdı, Ve demir çubukları parçaladı.”

 • Sevgili kardeşler, Mesih’e övgüler sunun çünkü tutsaklık bağlarımızı çözdü!
 • Sevgili kardeşler, Mesih’e övgüler sunun çünkü bizi özgür kıldı!
 • Ama nasıl?
 • Bizi günahın köleliğinden nasıl özgür kıldı?
 • ‘Kanıyla!’
 • Mesih’in çarmıhta akan kanıyla özgürlüğümüz satın alınmış oldu.
 • Artık şu gerçeği biliyoruz:

İbraniler 9:22 ‘Ve Yasa’ya göre, hemen her şey kanla temiz kılınır; ve kan dökülmeksizin bağışlanma yoktur.’

 • Adem ve Havva günah işledikten sonra Tanrı onlar için kan akıttı.
 • Onların utancını örtmek için öldürdüğü hayvanların derisinden onlara deriden giysiler yaptı (Yaratılış 3:22).
 • O zamandan beri Eski Antlaşma’daki dini törenlerde sürekli Mesih’e işaret eden kan damlaları görüyoruz.
 • Eski Antlaşma’da her yerde Mesih’e işaret eden kan damlaları var!
 • Bir yaşamın sürmesi için bir diğerinin kurban edilmesi gerekiyordu.
 • Sunaktan nehir gibi akan kurban kanları tek bir günah için bile kefaret olmamıştı.
 • Bu kanlar tek bir günahı bile örtmemişti.
 • Çünkü Kutsal Kitap bu konuda çok açık:

İbraniler 10:4 ‘Çünkü boğaların ve ergeçlerin kanı, günahları ortadan kaldırması imkansızdır.’

 • O zaman bu kurbanlar neden Rab’be sunuldular?
 • Peki, Eski Antlaşma altındakilerden hiç kimse kurtuluşa ermişmiydi?
 • Evet! Mesih onları kurtardı!
 • Vaadedilen Mesih’e olan imanlarıyla kurtuldular.
 • İbrahim, İshak, Yakup, … Musa, Davut Mesih’e imanla baktıkları için kurtuldular!

İbraniler 9:12 ‘Ergeçlerin ve buzağıların kanıyla değil, ama sonsuz kurtuluşu elde ederek, kendi kanıyla tek bir kez kutsal yere girmiştir.’

 • Tamamlandı!
 • Eski Antlaşma rahipleri günahları affedemediler.
 • Bizler de kendi doğruluk sunularımızla affedilemeyiz.
 • Kardeşler, bu sabah Mesih’in lekesiz kanında rahat bulun… istirahat edin.
 • O’nun mükemmel eylemi sizi rahatlatsın.
 • O’nun sizi aklayan eylemi size rahat versin.
 • İşte günahlarınızın affı buradadır!
 • Sadece ve Yalnızca Mesih sizlere rahat verir.
 • Sevgili kardeşler, Gelin, bugün İsa Mesih’e övgüler sunalım.
 • Çünkü bizlere sevgisini gösterdi ve kanını akıtarak bizi özgür kıldı.

Bizi Krallar ve Rahipler Yapmış Olana Övgüler

 • Fakat dahası var!
 • İsa sadece bizim için birşeyler yapmakla kalmadı,
 • Aynı zamanda bize de bir şey yaptı.
 • Bizi krallar ve rahipler yaptı.
 • Tanrı’ya hizmet etmemiz için kral ve rahip olduk!
 • Bizi kendi krallığı haline getirdi.
 • Sevgili kardeşler bunu anlayın.
 • Bu krallık neredeydi?
 • Kenan diyarında mı?
 • Krallık bu dünyada bir yerde mi?
 • Bu krallık bir toprak parçası değil,
 • Bu krallık insanlardan oluşuyor.
 • Bu krallık sınırlarla değil, yüzlerle belirleniyor!
 • Eski Antlaşma’da bile Tanrı’nın İsrail için olan amacı İsrail’in Tanrı’nın krallığı olmasıydı.
 • Mısır’dan Çıkış 19:6’da Tanrı İsrail’e şöyle sesleniyor:

Mısır’dan Çıkış 19:6 ‘Ve siz bana rahipler krallığı, ve kutsal millet olacaksınız.’

 • Fakat İsrail’in Tanrı’nın krallığı olması hiçbir zaman tam olarak gerçekleşmedi,
 • Çünkü İsrail sürekli Rab’bin antlaşmasını ihlal etti.
 • Fakat bugün bizler Rab’bin kilisesi olarak İsrail’in olması gerektiği yerdeyiz.
 • Mısır’dan Çıkış 19:6’da kullanılan kelimelere dikkat edin:
 • ‘…rahipler krallığı ve kutsal millet olacaksınız’ diyor.
 • Gelecek zamandan bahsediyor.
 • Vahiy kitabında ise şöyle diyor:
 • Ve bizi kendi Babası Tanrı’ya krallar ve rahipler yapmış olana..’
 • Burada ise geçmiş zaman kullanılıyor: ‘krallar ve rahipler yapmış’
 • Tanrı’nın seçilmiş soyu, kutsal bir ulus, kralın rahipleri bizleriz!

1 Petrus 2:9 ‘Ama siz seçilmiş bir soy, krallığa ait rahipler, kutsal bir ulus, Tanrı’nın sahiplendiği halksınız; öyle ki, sizi karanlıktan kendisinin şaşılacak ışığına çağıranın erdemlerini ilân edesiniz;’

 • Sevgili kardeşler, Kralımız Mesih’in yaşadığı krallık bizleriz!
 • Sevgili kardeşler, bugün Rabbe övgüler sunalım,
 • Çünkü Kralımız bizleri yeryüzündeki krallığı haline getirdi!
 • Ve bizleri kendi rahipleri yaptı.
 • Bu ayetler bizlerin ‘Babası Tanrı’ya’ rahipler olduğumuzu söylüyor.
 • Burada bir sahiplenme görüyoruz.
 • Baba’ya aitiz, Bizler O’nun değerli varlıklarıyız! (1 Pet 2:9)
 • Eski Antlaşma’da Vaadedilen Topraklar’da her oymağa toprak verilmişti.
 • Fakat rahipler düzeninden gelen Levililer’e verilmemişti.
 • Levililer’in mirası Yahve’nin kendisiydi ve Yahve’nin tapınağında hizmet etmekti.
 • RAB, onların kendisine ait olduğunu söylemişti.
 • Yeni Antlaşma’da ise bizler Baba’ya hizmet etmek üzere atanan rahipleriz.

İbraniler 4:16 ‘Onun için, merhamet alabilelim ve tam vaktinde bize yapılacak yardım için lütuf bulalım diye, lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım.’

 • Hepimiz Mesih’in lütuf tahtına cesaretle yaklaşabiliriz.
 • Hepimiz kutsalların kutsalına ‘yeni ve canlı bir yoldan’ yaklaşabiliriz (İbr 10:20)

Romalılar 5:2 ‘O’nun aracılığıyla da içinde durduğumuz bu lütufla, imanla giriş yolumuz vardır; ve Tanrı’nın yüceliği ümidiyle övünürüz.’

 • Kardeşler bu gerçeği hiç unutmayalım!
 • Çevremizde bu gerçeği unutturmak isteyen kurtlar dolaşıyor.
 • İşlerle bu kurtuluşunuzu sürdürebileceğinizi anlatanlar çıkacak.
 • Birşeyler yapmanız gerektiğini, eylemlerin sizi kurtaracağını söyleyenler var.
 • ‘Bol bol dua ederseniz, bol bol Kutsal Kitap’ı okursanız kurtuluşunuz kesinleşir’ diyenler var.
 • Bunlar doğru değil.
 • Kurtuluşumuz kesindir!
 • Günahın tutsaklığından kurtarılmış olan bizler Rab’be hizmet etmeye çağrıldık.
 • Hristiyanlar ‘yasaya karşı olmaya’ çağrılmadı.
 • Yani, kafamıza göre istediğimizi yapmaya çağrılmadık.
 • Mesih’e özgürce hizmet edebilmemiz için günahın tutsaklığından kurtarıldık.
 • Günahın köleleriydik, ama şimdi rahipler olarak Mesih’e hizmet eden köleleriz.
 • Ve işte Mesih’e hizmet ederek gerçek özgürlüğü buluyoruz.
 • Başlangıçta bizi yaratan ve sonra Mesih’te yeniden yaratan Rab’be hizmet etme sorumluluğundan değil,
 • Günahlarımızdan özgür kılındık…
 • Peki rahipler olarak ne yapıyoruz?
 • Görevimiz nedir?

İbraniler 13:15 ‘Onun için, O’nun aracılığıyla Tanrı’ya sürekli olarak hamt kurbanını, yani, O’nun adına hamtlar sunan dudakların meyvesini sunalım.’

 • Artık Rab’be Eski Antlaşma sunularını getirmiyoruz.
 • Rab’be dudaklarımızdan akan övgüleri getiriyoruz.
 • Rab’be dudaklarımızın meyvelerini getiriyoruz.
 • Rabbin Rahipleri olarak Tanrı’ya tapınakta yanmalık tütsü sunularının gerçekleşmiş halini getiriyoruz.
 • Davut Mezmur 141:2’de bizim durumumuzdan bahsediyor:

Mezmur 141:2 ‘Duam senin önünde tütsü gibi, El kaldırışım akşam takdimesi gibi olsun.’

 • Çadır tapınakta, Süleyman’ın tapınağında yakmalık tütsüler sunağa getirilirdi.
 • Davut geleceğe bakarak bu tütsülerin kilisenin dualarında bulunacağını söylemiş oluyor.
 • Bana inanmıyor musunuz?
 • O zaman Yuhanna’nın Vahiy 5:8’deki sözlerine bakın:

Vahiy 5:8 Ve kitabı aldığı zaman, dört canlı yaratık ve yirmi dört ihtiyar, her birinin çenkleri ve kutsalların duaları olan buhurlarla dolu altın tasları ellerinde olarak Kuzu’nun önünde yere kapandılar.’

 • Bu gerçeği bilerek bizler de Mezmur yazarı gibi dua edebiliriz:

Mezmur  51:15 ‘Ya Rab, dudaklarımı aç; Ve ağzım senin hamdini bildirsin.’

 • İşte şimdi dua edebiliriz.
 • İşte bu nedenle durmadan dua edip O’na övgüler sunabiliriz.
 • Güneşin doğuşundan batışına dek O’na övgüler sunabiliriz.
 • Yeni Levili rahipler olarak yüreklerimizi O’na yükseltelim,
 • Rabbin Rahipleri olarak ‘RAB’be doğruluk sunuları getirelim’ (Malaki 3:3).
 • Sevgili kardeşler, bugün İsa Mesih’e övgüler sunun…
 • Çünkü sizleri kendisine ibadet eden rahipler yaptı.

Övgü Sözlerimizin (Doksaloji) İçeriği

 • Yuhanna Mesih’in yaptıklarını anlattıktan sonra övgü sözlerine giriyor:
 • “O’na sonsuzlara dek yücelik ve kudret olsun. Amin.”
 • Rabbin Kurtardığı kişiler, Mesih’i yüceltin!
 • O’nu onurlandırın! O’na hamdedin!
 • Günaha kölelikten bizi kurtardı!
 • Şeytan’ın gücünden bizi kurtardı!
 • Bizi bu çağın sapık ve kötü neslinden kurtardı!
 • Tüm övgü O’na aittir.
 • Sevgili kardeşler, sizler Mesih’in krallığısınız.
 • Kudret Mesih’indir.
 • Tüm kudreti O’na verin! Gücü O’na verin!
 • Çünkü Ölü günahkarların zincirlerini çözmeye gücü olan tek kişi Mesihtir.
 • Günahın ayaklarımıza vurduğu kölelik prangalarını Şimşon gibi kıracak güce sahiptir.
 • Göklerde egemenlik süren bir tek bizim Rabbimizdir.
 • O’nun gücü, merhameti, adaleti, sevgisi, yargısı mükemmeldir!
 • Sevgili rahipler, sevgili kardeşler…
 • Sizler en Yüce Olan Tanrı’nın rahiplerisiniz.
 • O’na doğruluk sunularınızı getirin ‘Şimdiden ebede kadar’ (Mez 113:2).
 • O’na övgüleriniz hiçbir zaman durmasın!
 • Dilleriniz Mesih’in lütfunun ve gücünün güzelliğini anlatmaktan vazgeçmesin.

Yücelik Baba’ya ve Oğul’a ve Kutsal Ruh’una, Başlangıçta Olduğu gibi, Şimdi ve Gelecekte, Sonsuza Dek, Amin Amin.

Fikret Böcek

Bu yazıda geçen konular: