Dua

Özgürlük Duası

Bir kişinin her hangi bir konuda zayıflık içinde olması, iman hayatını düzeyli bir şekilde yaşamasına engel teşkil eden bir alışkanlık veya bağımlılık içinde olması veya kişilerin hayatlarına bir yanlışın veya saplantının yerleşmiş olması veya bir utancın veya bir acılığın kişiyi sapları düzeyinde etkilemiş olması veya ruhsal baskılar veya ruhsal saldırılarla nasıl mücadele edeceğini bilememekten dolayı yorgun, teşviksiz ve teslim olmuş bir dağınıklık içinde bulunması durumunda kişilere verilecek Kelam okuma, dua ve diğer disiplinler yanında, kişiye Tanrı’nın İlahi Sözü’ne göre kim olduğunu ve Mesih’teki ayrıcalığını hatırlatan bölümleri okutarak “Tanrı çocuğu olma yetkisi” üzerinde düşünmesi için; ve buna göre dünya, benlik ve şeytan ile ne şekilde savaşması gerektiğini görmesi ve düşünmesi için konuşmak; Mesih’in kimliği, gücü, yetkisi, çarmıhının zaferi, karşılıksız lütuf, bağışlanmamız ve kurtuluşumuzun gizemi hakkında yeniden düşünmesini sağlamak gerekmektedir.

Böyle bir yeniden donanım için Kutsal Yazılar ve dua ile Kutsal Ruh’un desteğini aramayı bir sonraki adımda ise samimi itiraf ve tövbe izlemelidir. Okuyuculara bir bakış açısı vermek açısından kısa bir model çalışma olarak aşağıdaki ayetler çıkarılmıştır:

Bu durumda izlenecek yol şudur:
-bu kişiler bağımlılık veya zayıflıklarını Mesih’te yenebileceklerine inanmalıdır. Mesih’teki lütuf ve sevgide bunun mümkün olduğu Kutsal Yazılar’da açıkça gösterildiğinden bu konuda konuşmak ve ilgili ayetleri kişiye okutturmak önemli bir adımdır.

-bu kişilerin hayatlarında düzeltmesi gereken noktaların Rab’be itiraf ve tövbe ile getirmelerine yardımcı olunmalıdır.

-bu kişiler Mesih’teki kimliklerini iyi anlamalı ve buna sahip çıkmak üzere teşvik edilmelidir.

-bu kişilerin Kutsal Yazıları okumaları ve buna bağlı olarak rahat dua edebilmeleri için başlangıçta kişilere özel uygun dua formları hazırlanıp verilmelidir.


+I.Yuhanna 3:1 Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize “Tanrı’nın çocukları” deniyor! Gerçekten de öyleyiz. Dünya Baba’yı tanımadığı için bizi de tanımıyor.

2 Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı’nın çocuklarıyız, ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak, Mesih göründüğü zaman O’na benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü O’nu olduğu gibi göreceğiz.

3 Mesih’te bu umuda sahip olan, Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar.


+Yuhanna 1:1 Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.

2 Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi.

3 Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı.

4 Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı.

5 Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi.

9 Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı.

10 O, dünyadaydı, dünya O’nun aracılığıyla var oldu, ama dünya O’nu tanımadı.

12 Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.

13 Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı’dan doğdular.

Efesliler 1:5 Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca, İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. 6 Öyle ki, sevgili Oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.


+ 2.Korintliler 5:21 Tanrı, Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye, günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah yaptı (İşaya 53, Yuhanna 3.16).

Yuhanna 3:17 Tanrı, Oğlunu dünyayı yargılamak için dünyaya göndermedi, dünya O’nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.

18 O’na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı’nın biricik Oğlunun adına iman etmemiştir.

Yuhanna 5:24 «Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.

Romalılar 8:1 Bu nedenle, Mesih İsa’ya ait olanlara karşı artık hiçbir mahkûmiyet yoktur. 2 Çünkü yaşam veren Ruh’un yasası, Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı.


+Efesliler 1:3 Bizi Mesih’te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih’in Babası Tanrı’ya övgüler olsun.

4 O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih’te seçti.

5 Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi.

6 Öyle ki, sevgili Oğlu’nda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.

7-8 Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih’in kanı aracılığıyla Mesih’te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.

9 Tanrı sır olan isteğini, Mesih’te edindiği iyi amaç uyarınca bize açıkladı.

10 Zaman dolunca gerçekleştireceği bu tasarıya göre, yerdeki ve gökteki her şeyi Mesih’te birleştirecek.

11 Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı’nın amacı uyarınca önceden belirlenip Mesih’te seçildik.

12 Öyle ki, Mesih’e ilk umut bağlayan bizler, O’nun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım.

13 Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun Müjdesi’ni duyup O’na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh’la O’nda mühürlendiniz.

14 Ruh, Tanrı’nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı’ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.


+Efesliler 6:10 Son olarak Rab’de, O’nun üstün gücüyle güçlenin.

11 İblis’in hilelerine karşı durabilmek için Tanrı’nın sağladığı bütün silahları kuşanın.

12 Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır.

13 Bu nedenle, kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı’nın bütün silahlarını kuşanın.

14-15 Böylece, belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik Müjdesi’ni yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun.

16 Bunların hepsine ek olarak, Şeytan’ın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın.

17 Kurtuluş miğferini ve Ruh’un kılıcını, yani Tanrı sözünü alın.

18 Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh’un yönetiminde dua edin. Bu amaçla, bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun.


+Matta 12:22-29


+Kololseliler 3:1 Mesih’le birlikte dirildiğinize göre, gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada, Tanrı’nın sağında oturuyor.

2 Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün.

3 Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih’le birlikte Tanrı’da saklıdır.

4 Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman, siz de O’nunla birlikte yücelmiş

olarak görüneceksiniz.

5 Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini fuhşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün.


+Filipililer 4:6 Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı’ya dua edip yalvararak şükranla bildirin.

7 O zaman Tanrı’nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.

8 Sonuç olarak, kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu düşünün.


+Romalılar 13:11 Bunu, yaşadığınız zamanın bilincinde olarak yapın. Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şu anda kurtuluşumuz ilk iman ettiğimiz zamankinden daha yakındır.

12 Gece ilerledi, gündüz yaklaştı. Bunun için karanlığın işlerini üzerimizden atıp ışığın silahlarını kuşanalım.

13 Çılgınca eğlenceye ve sarhoşluğa, fuhşa ve sefahate, çekişmeye ve kıskançlığa kapılmayalım. Gün ışığında olduğu gibi, saygın bir yaşam sürelim.

14 Rab İsa Mesih’i kuşanın. Benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin.


+Romalılar 12:1 Öyleyse kardeşlerim, Tanrı’nın merhameti adına size yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı’yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun.

Ruhsal tapınmanız budur.

2 Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı’nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.


+Matta 15:18 Ne var ki ağızdan çıkan, yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur.

19 Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır.


+2.Korintliler 5:14 Bizi zorlayan, Mesih’in sevgisidir. Yargımız şu ki, bir kişi herkesin uğruna öldü; öyleyse hepsi öldü.

5:15 Evet, Mesih herkesin uğruna öldü. Öyle ki, yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölmüş ve dirilmiş olan Mesih için yaşasınlar.

II.Korintliler 6:1 Tanrı’yla birlikte çalışan bizler, O’nun lütfunu boş yere kabul etmemenizi ayrıca rica ediyoruz.

6:2 Çünkü Tanrı diyor ki, «Uygun zamanda seni işittim, kurtuluş gününde sana yardım ettim.» Uygun zaman işte şimdidir. Kurtuluş günü işte şimdidir.


+2.Korintliler 5:17 Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.

18 Bunların hepsi Tanrı’dandır. Tanrı, Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma görevini verdi.

19 Şöyle ki Tanrı, insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih’te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti.

20 Böylece, Tanrı aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih’in adına elçilik ediyor, O’nun adına yalvarıyoruz: Tanrı’yla barışın.

21 Tanrı, günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde Tanrı’nın doğruluğu olalım.


+Romalılar 16:19 Sözdinlerliğinizi herkes duydu, bu nedenle sizin adınıza seviniyorum. İyilik konusunda bilge, kötülük konusunda deneyimsiz olmanızı isterim.

20 Esenlik veren Tanrı çok geçmeden Şeytan’ı ayaklarınızın altında ezecektir. Rabbimiz İsa’nın lütfu sizinle birlikte olsun.

25 Tanrı, duyurduğum Müjde ve İsa Mesih’le ilgili bildiri uyarınca, sonsuz çağlardan beri saklı tutulan sırrı açıklayan vahiy uyarınca sizi ruhça pekiştirecek güçtedir.


+Romalılar 8:31 Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa, kim bize karşı olabilir?

32 Öz Oğlu’nu bile esirgemeyip O’nu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, O’nunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı?


+Romalılar 8:33 Tanrı’nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı’dır.

34 Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa, Tanrı’nın

sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir.


+Romalılar 8:35 Mesih’in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı?

36 Yazılmış olduğu gibi:

“Senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz,

Kasaplık koyun sayılıyoruz.”

37 Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz.

38-39 Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa’da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.


+Galatyalılar 2:20 Mesih’le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı Oğlu’na imanla sürdürüyorum.


+Yuhanna 10:27 Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler.

28 Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz.

29 Onları bana veren Babam her şeyden üstündür. Onları Baba’nın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez.


+I.Petrus 1:13 Bu nedenle zihinlerinizi eyleme hazırlayın, ayık olun. Umudunuzu tümüyle İsa Mesih’in görünmesiyle size sağlanacak olan lütfa bağlayın.

14 Söz dinleyen çocuklar olarak, bilgisiz olduğunuz geçmiş zamandaki

tutkularınıza uymayın.


+I.Petrus 1:15 Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre, siz de her davranışınızda kutsal olun.

16 Nitekim şöyle yazılmıştır: “Kutsal olun, çünkü ben kutsalım.”


+I.Petrus 1:18-19 Biliyorsunuz ki, atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih’in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz.


+I.Petrus 1:22 Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız, kardeşler için içten bir sevgiye sahip oldunuz. Onun için birbirinizi candan, yürekten sevin.

23 Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı’nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz.


+İbraniler 13:3 Hapiste olanları, onlarla birlikte hapsedilmiş gibi anımsayın. Sizin de bir bedeniniz olduğunu düşünerek baskı görenleri hatırlayın.


+ Mezmur 34: 22 RAB kullarını fidyeyle kurtarır,

O’na sığınanların hiçbiri ceza görmez.

Mezmur 130: 8 İsrail’i bütün suçlarından

O fidyeyle kurtaracaktır.

Efesliler 5:1 Bunun için, sevgili çocuklar olarak Tanrı’yı örnek alın. 2 Mesih bizi nasıl sevdiyse ve kendisini bizim için güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı’ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.


+İbraniler 2:17 Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Öyle ki, Tanrı’ya olan hizmetinde merhametli ve sadık başkâhin olup halkın günahlarını Tanrı’ya bağışlatabilsin.


+İbraniler 13:4 Herkes evliliğe saygı göstersin. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin. Çünkü Tanrı fuhuş yapanları, zina edenleri yargılayacak.

6 Böylece cesaretle diyoruz ki,

“Rab benim yardımcımdır, korkmam;

İnsan bana ne yapabilir?”


+I.Yuhanna 1:7 Ama kendisi ışıkta olduğu gibi, biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve O’nun Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır.

I.Yuhanna 2:2 Kendisi günahlarımızı ve yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır.

Romalılar 7:21 Bundan şu kuralı çıkarıyorum: ben iyi olanı yapmak isterken, içimde hep kötülük vardır.

22 İç varlığımda Tanrı’nın Yasasından zevk alıyorum.

23 Ama bedenimin üyelerinde başka bir yasa görüyorum. Bu da aklımın onayladığı yasaya karşı savaşıyor ve beni bedenimin üyelerindeki günah yasasına tutsak ediyor.

24 Ne zavallı insanım! Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak?

25 Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı’ya şükürler olsun! İşte ben aklımla Tanrı’nın yasasına, ama doğal benliğimle günahın yasasına kulluk ediyorum.


+ II.Selanikliler 2:13 Ama biz, ey Rab’bin sevdiği kardeşler, sizler için her zaman Tanrı’ya şükran borçluyuz. Çünkü Tanrı sizi, Ruh’un aracılığıyla kutsal kılınıp gerçeğe inanarak kurtulmanız için başlangıçtan seçti.

14 Rabbimiz İsa Mesih’in yüceliğine kavuşasınız diye, bildirdiğimiz müjdeyle sizi bu kurtuluşa çağırdı.

Romalılar 8:30 Tanrı, önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdığı kişileri akladı ve akladığı kişileri yüceltti.

I.Korintliler 2:12 Tanrı’nın bize lütfettiklerini bilelim diye, bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı’dan gelen Ruh’u aldık.


+Efesliler 2:1-2 Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız.

3 Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında, benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık.

4-5 Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. O’nun lütfuyla kurtuldunuz.


+İbraniler 13:5 Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi:

“Seni asla terk etmeyeceğim,

Seni asla yüzüstü bırakmayacağım.”

6 Böylece cesaretle diyoruz ki,

“Rab benim yardımcımdır, korkmam;

İnsan bana ne yapabilir?”


+ I.Petrus 1:18-19 Biliyorsunuz ki, atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan gümüş ya da altın gibi geçici şeylerle değil, Mesih’in kusursuz ve lekesiz bir kuzunun kanına benzer değerli kanı fidyesiyle kurtuldunuz.

I.Korintliler 6:20 Bir bedel karşılığı satın alındınız; bunun için Tanrı’yı bedeninizde yüceltin.

I.Timoteyus 2:5 Çünkü tek bir Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir Aracı vardır. 6 Bu da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa’dır. Uygun zamanda verilmiş olan tanıklık budur.


+ Yuhanna 10:28 Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz (Vahiy 12:10-11).

Yuhanna 6:37 Baba’nın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni ben asla kovmam.

38 Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim.

39 Beni gönderenin isteği şudur: bana verdiklerinden hiçbirini yitirmeyeyim, ama son günde hepsini dirilteyim.


+ Koloseliler 1:20 O’nun çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerde ve gökte olan her şeyi O’nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu.

21 Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı’ya yabancı ve düşmandınız.

22 Şimdiyse Mesih, sizi Tanrı’nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı’yla barıştırdı.

Efesliler 1:14 Ruh, Tanrı’nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı’ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.

Yuhanna 17:2 Çünkü sen O’na tüm insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki, O’na verdiklerinin hepsine sonsuz yaşam versin.


+ I.Korintliler 15:25 Çünkü Tanrı bütün düşmanlarını O’nun ayakları altına serinceye dek O’nun egemenlik sürmesi gerekir. 26 Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür.

Koloseliler 2:15 Yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi.


+ I.Korintlier 6:17 Oysa Rab’le birleşen kişi, O’nunla tek bir ruh olur.

Yuhanna 10:28 Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz.

Efesliler 5:23 Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak inanlılar topluluğunun başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır.

5:30 Çünkü biz O’nun bedeninin üyeleriyiz.

I.Korintliler 1:30 Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa’dasınız. O bizim için Tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu.


+Elçilerin İşleri 4:12 Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.

Romalılar 3:9 Şimdi ne diyelim? Biz Yahudiler diğer uluslardan üstün müyüz? Elbette değiliz. Biz daha önce ister Yahudi ister Grek olsun, herkesi günahın buyruğunda olmakla suçladık.

10 Yazılmış olduğu gibi:«Doğru olan kimse yok, bir kişi bile yoktur.

I.Yuhanna 1:10 Günah işlemedik dersek, O’nu yalancı durumuna düşürmüş oluruz ve O’nun sözü içimizde olamaz.


+ Yuhanna 17:3, Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır.

Elçilerin İşleri 10:43 Peygamberlerin hepsi O’nunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, O’na inanan herkesin günahları O’nun adıyla bağışlanır.


+ Romalılar 6:10 O’nun ölümü, günaha karşılık ilk ve son ölüm olmuştur. Oysa sürdüğü yaşamı Tanrı için sürmektedir.:11 Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa’da Tanrı karşısında diri sayın.

Galatyalılar 2:20 20 Mesih’le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve uğruma kendini feda eden Tanrı Oğluna imanla sürdürüyorum.


+Yuhanna 1:1 Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.

2 Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi.

12 Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.

13 Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı’dan doğdular.

Efesliler 1:5 Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca, İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. 6 Öyle ki, sevgili Oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.

14 Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini Baba’dan gelen,

lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini gördük.


+II.Korintliler 5:19 şöyle ki Tanrı, insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih’te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti.

21 Tanrı, Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye, günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah yaptı.

Titus 3:4-6 Ama Kurtarıcımız Tanrı, iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu, doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un yenilemesiyle yaptı.

7 Öyle ki, O’nun lütfuyla aklanmış olarak ümit içinde sonsuz yaşamın mirasçıları olalım.


+I.Petrus 1:3-4 Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve Babası’na övgüler olsun. Çünkü O büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih’i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır.

5 Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Tanrı’nın gücüyle korunuyorsunuz.

6 Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da, sevinçle coşmaktasınız.


+II.Petrus 1:3 Kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü, kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi.

4 O’nun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Öyle ki, dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak, bu vaatler aracılığıyla tanrısal özyapıya ortak olasınız.

5-7 İşte bu nedenle her türlü gayreti göstererek imanınıza erdemi, erdeminize bilgiyi, bilginize özdenetimi, özdenetiminize dayanma gücünü, dayanma gücünüze Tanrı yoluna bağlılığı, bağlılığınıza kardeşseverliği, kardeşseverliğinize sevgiyi katın.

8 Çünkü bu niteliklere artan ölçüde sahip olursanız, Rabbimiz İsa Mesih’i tanımakta etkisiz ve verimsiz olmazsınız.


+Efesliler 5:8 Bir zamanlar karanlıktınız, ama şimdi Rab’de ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın.

Romalılar 6:6 Artık günaha kölelik etmeyelim diye, günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaradılışımızın Mesih’le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz.

II.Korintliler 5:17 Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.

Galatyalılar 2:20 Mesih’le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı Oğlu’na imanla sürdürüyorum.


+Galatyalılar 5:16 Şunu demek istiyorum: Kutsal Ruh’un yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz.

19-21 Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum, böyle davrananlar Tanrı Egemenliği’ni miras alamayacaklar.

Romalılar 6:6 Artık günaha kölelik etmeyelim diye, günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaradılışımızın Mesih’le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz.

Kutsal Kitap’tan benzer ayetler ve örnekle kişilerin Mesih’teki yerlerini iyi anlamaları, korku, zayıflık, bağımlılık, tutsaklık gibi eğilimlerini yenebilmeleri için yine Kutsal Yazılar’ın ışığında aydınlatılmalarını tövbe duaları izlemelidir.

UYGULAMA

-Tövbe ve İtiraf Adımı:

Göklerdeki Babamız,

Kutsal Oğlun yüceliğini bırakıp bizden biri gibi oldu,

her ayartı ve kötülüğü yenmek için aramıza geldi,

dünyaya ve şeytana çarmıhta galip geldi,

her acı, her ayartı, her baskı

ve her korku altında olanlara yardım etmek için

Müjde’yi vaaz etti, karanlık ve kötülüğü bağladı,

bilgisizlik ve yalanın gücünü kırdı;

biz günahkarlar ve kurtuluşumuz için

ölümün, günahın ve lanetin gücünü kırdı,

en yüce göklere yükselip Tesellici, Yardımcı, Kutsal Ruh’u gönderdi;

Mesih’te Senin çocukların olma ayrıcalığı için Sana şükürler olsun;

Sana Mesih’teki çocukların olarak “Abba, Baba” diye seslenebilmemiz için

yüreklerimizdeki Kutsal Ruh’un işleyişi, koruması, kurtarışı için

Rabbimiz Mesih’te Sana övgüler olsun;

– – – – – – konusundaki

zayıflığımı / günahımı / yalanımı / isyankarlığımı…

Sana itiraf ediyorum;

ölümü yenen Nasıralı Mesih adıyla

içine düştüğüm

… kötülüğü / aldatıyı / itaatsizliği …

Sana kaldırıyorum:

Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

Tümüyle yıka beni suçumdan,

Arıt beni günahımdan.

3 Çünkü biliyorum isyanlarımı,

Günahım sürekli karşımda.

4 Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim,

Senin gözünde kötü olanı yaptım.

Öyle ki, konuşurken haklı,

Yargılarken adil olasın.

… … …

mükemmel olamayan tövbemi kabul et,

günahımın kirini yıka

hatalarımın yarasını iyileştir…

suç içinde doğdum ben,

Günah içinde annem bana hamile kaldı.

Madem sen gönülde sadakat istiyorsun,

Bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde.

Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım,

Yıka beni, kardan beyaz olayım.

Bakma günahlarıma,

Sil bütün suçlarımı.

içine düştüğüm

… günahın / … / …

lekesini benden temizle,

aklıma ve yüreğime Senin pak olan sözlerini koy,

bedenimi ve canımı Sana diri bir kurban olan sunabileyim diye

beni kabul et;

Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,

Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.

Beni huzurundan atma,

Kutsal Ruhun’u benden alma.

Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini,

Bana destek ol, istekli bir ruh ver.

Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim,

Günahkârlar geri dönsün sana.

… …

geçmişin ayıp ve utançlarından,

günahın ıstırabından,

kendime ve başkalarına verdiğim zarardan

beni kurtar, beni koru, beni güçlendir

Kutsal Ruh’un gücüyle bana şifa ver:

Bağışla göremediğim kusurlarımı,

Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,

İzin verme bana egemen olmalarına!

Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa;

Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.

Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama,

Sevgine göre anımsa beni,

Çünkü sen iyisin, ya RAB.

Kutsal Müjde’ne bağlı kalayım,

doğruluk ve kutsallıkta

Sana tapınma, hizmet ve tanıklık sunayım diye

beni iyileştir, kötü tanıklığımı bağışla,

kötü işlerimi bağışla,

Mesih hizmetinde onurlu kaplar olabilmem üzere

beni yeniden bina et:

Ya Rab, aç dudaklarımı,

Ağzım senin övgülerini duyursun.

Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın,

Yoksa sunardım sana,

Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın.

Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur,

Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. amin.

ADANMA DUASI:

Göksel Baba,

bu ve sonsuz yaşamda tek Tanrı Sensin;

canım ve bedenin Sana aittir.

her aldatı ve bilgisizliği

Mesih’in çarmıhına teslim ediyorum;

Müjde’nin açıkladığı gerçeğe karşıt olan

her düşünceyi aklımdan ve yüreğimden Sen uzaklaştır;

sadık Kurtarıcım Mesih’e layık olduğu yüceliği vermeyen

her işi, her düşünceyi reddediyorum;

Kutsal Ruh’un bağışladığı ölümsüzlük güvencesiyle,

beni pak kılman için Sana yalvarıyorum;

düşüncede, sözde ve eylemde

beni yenile, beni pak kıl, beni bereketle;

Mesih’teki kutsallıkta büyümem ve güçlenmem için

kutsal aydınlatışınla karanlığı önümden kov,

kutsal korumanla bana destek ol,

Seni hoşnut eden ruhani hayatta ilerleyebilmem için

beni destekle;

her zayıflık, her aldatı,

Seni hoşnut etmeyen her bağımlılık,

Mesih’in bağışladığı özgürlüğü tanımayan her tutsaklığı

Sana getiriyorum;

günahlarımı lütfunla bağışla,

hatalarımı merhametinle yıka,

yaralarımı şefkatinle iyileştir;

karanlığın dehşetinden,

ruhsal ve fiziksel her saldırıdan

beni koru, beni savun;

uykuda uyanıkken

kutsal meleklerinle etrafımda ordugah kur;

benim için Sen savaş,

benim yerime Sen savaş;

Tanrı çocuğu olma ayrıcalığımı

yetkin bir şekilde yaşayabilmem için

beni güçlendir;

Kutsal Yazılar, dua, tapınma, tanıklık

ve Sana hizmet için beni yenile…

huzurunda durabilmenin kutsal korkusu ile

kuşandığım iman silahlarımla

dünyanın, benliğin ve şeytanın saldırısını reddederim.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. amin.

Yorum Ekle

Yorum yazmak için tıklayın