Teoloji & Doktrin

Lanet ve Bereket İşareti Olarak Sünnet

Vaftizi sünnet anlamında düşündüğümüzde, vaftizin de aynı zamanda lanet ve bereket işareti olduğu gerçeğiyle karşılaşırız. Vaftiz, işaret ettiği şeylere inananlar için Mesih’te bereketin işareti ve mührüdür; inanmayanlar için antlaşma bozanlar olarak uğrayacakları yargının işareti ve mührüdür...

Teoloji & Doktrin

Kutsal Kitap’taki Kavramları Tanımlayalım

Vaftiz Tanımlamamız ve anlamamız gereken ilk ve en önemli terim, bu kitabın konusu olan vaftizdir. Tarihsel olarak, Hristiyanlar ve Protestan Reformcular vaftizi, suyun dışsal işareti aracılığıyla İsa Mesih’in Kilisesi’ne kabul olarak algılamışlardır. İsa, dirilişinden sonra ve Matta 28’de göğe...

İsa Mesih

Sonsuz Yaşamı Keşfetmek

Size bir doktor lazım! Tanrı size şöyle diyor: “Yaptıklarını gördüm, Ama onları iyileştirip yol göstereceğim” (Yeşaya: 57 : 18). Tanrı (size) şöyle sesleniyor(söylüyor): “Yaptıklarını gördüm, Ama onları iyileştirip yol göstereceğim” (Yeşaya 57:18). Sizce Tanrı nasıl şifa (iyileştirebilir) verir...