Teoloji & Doktrin

Seçilmişlik nedir?

Kutsal Kitap’ın kurtuluş doktrinini sunan tüm bölümlerinden hiçbiri belki de Pavlus’un İsa Mesih’te sahip olduğumuz bereketleri sıraladığı Efesliler’in ilk bölümünden daha kusursuz değildir. 4.ayette sonsuz bir temel kurarak başlar: “O Kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın...

Teoloji & Doktrin

Ruhsal Savaş: Görünmeyeni Görmek

Kutsal Kitapsal bir dünya görüşü, bizlere yaşamla ilgili gözün gördüğünden çok daha fazlası olduğunu söyler. Doğaüstü durumları inkar eden ve gözle görülür bilgiyle sınırlı olan gerçeklik konusunda ısrar eden natüralistik dünya görüşünün tam aksine, siz bu cümleleri okurken gerçekleşen...

Teoloji & Doktrin

Hristiyan Sünneti

Hristiyanlıkta sünnet olmak var mı? Sünnetin fiziksel bir eylemden çok daha fazlası olduğunu, hatta çok derin ruhsal bir amacı olduğunu anlamak neden bu kadar önemlidir? Çünkü bunu anlayarak sünnetin anlamıyla vaftizin anlamının temel olarak aynı olduğunu görebiliriz. Bu yüzden Reform Kiliseleri...