Melekler ve Cinler

Şeytan(İblis) kimdir?

İnsanların İblis hakkındaki inançları saçmadan soyuta; omuzunuzda oturup sizi günah işlemeye teşvik eden boynuzlu küçük kırmızı adamdan kötülüğün kişilikleştirilmesini tanımlamak için kullanılan bir deyim arasında değişir. Ancak Kutsal Kitap bize İblis’in kim olduğu ve yaşamlarımızı nasıl etkilediği hakkında açık bir portre çizer. Basitçe söylemek gerekirse, Kutsal Kitap İblis’i, günahtan ötürü gökteki konumundan düşen ve şimdi Tanrı’nın tamamen aleyhinde olan ve Tanrı’nın amaçlarını engellemek için gücünün yettiği her şeyi yapan bir melek olarak tanımlar.

İblis, kutsal bir melek olarak yaratılmıştı. Yeşaya 14:12 İblis’e büyük bir olasılıkla düşüşünden önceki ismi olan Lusifer ismini verir. Hezekiel 28:12-14 İblis’i bir Keruv; belli ki yaratılmış en yüksek melek olarak yaratıldığını tanımlar. Güzelliği ve konumundan ötürü kibirlenip Tanrı’nınkinin üstünde olan bir tahta oturmayı istediğine karar vermişti (Yeşaya 14:13-14; Hezekiel 28:15; 1 Timoteos3:6). İblis’in kibri düşüşüne neden olmuştu. Yeşaya 14:12-15’de birçok “yapacağım, edeceğim” türünden birçok söz söylemesine dikkat edin. Tanrı, günahından ötürü İblis’i cennetten atmıştı.

İblis bu dünyanın yöneticisi ve havadaki hükümranlığın yöneticisi oldu (Yuhanna 12:31; 2 Korintliler 4:4; Efesliler 2:2). İblis suçlayıcı (Vahiy 12:10), ayartıcı (Matta 4:3; 1 Selanikliler 3:5) ve kandırıcıdır (Yaratılış 3; 2 Korintliler 4:4; Vahiy 20:3). İsmi bile “düşman” ya da “karşı çıkan” anlamına gelir. Unvanlarından başka bir tanesi olan şeytan da, “iftiracı” anlamına gelir.

İblis cennetten atıldığı halde hâlâ tahtını Tanrı’nınkinin üzerine yükseltmeye çalışmaktadır. Dünyanın tapınmasını kazanmayı ümit ederek Tanrı’nın yaptığı her şeyin sahtesini yapmakta ve Tanrı’nın egemenliğine muhalefeti teşvik etmektedir. Her sahte tarikat ve dünya dininin ardındaki nihai kaynak İblis’tir. İblis, Tanrı’ya ve O’nu izleyenlere karşı çıkmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ancak İblis’in geleceği mühürlenmiştir: onu sonsuzluk boyunca ateş gölü beklemektedir (Vahiy 20:10).

Yorum Ekle

Yorum yazmak için tıklayın