Etiket - adem

Teoloji & Doktrin

Günah Bütün İnsanları Altüst Eder

Âdem doğruluk çeşmesini terk ettikten sonra canının her yerini günahın ele geçirdiğini bu nedenle söylüyorum. Onu sadece basit bir arzu baştan çıkarmamıştı, zihninin kalesini sözle ifade edilemeyen bir imansızlık işgal etmiş ve yüreğinin derinliklerine gurur sızmıştı. Bu şekilde baş gösteren...

Teoloji & Doktrin

Doğuştan Günahlılığın Doğası

Bu açıklamalar belirsiz ve bilinmeyen bir konuyla ilişkilendirilmesin diye, doğuştan günahı tanımlayalım. Niyetim, çeşitli yazarların öne sürdüğü birçok tanımı irdelemek değil, sadece bana gerçeğe en uygun gelen tanımı sunmak. Doğuştan günahlılık, doğamızın kalıtsal ahlaksızlığı ve bozulmuşluğudur...

Teoloji & Doktrin

Doğuştan Günahlılık Olarak İlk Günah

Âdem’in ruhsal yaşamı Yaratıcısıyla birlikte ve O’na bağlı olmaktı. O’na bu kadar yabancılaşmasıysa canının ölümüydü. Başkaldırmasıyla, göklerin ve yeryüzünün doğasının bütün düzenini saptırdığında soyunu yıkıma götürmesinde şaşılacak bir şey yoktur. Pavlus, “Yozlaşmaya tabi...

Teoloji & Doktrin

Özgür Seçim ve Adem’in Sorumluluğu

İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırsın ve aklın ışığının rehberliğinde ne sonuç çıkarması ve neden kaçınması gerektiğinin ayırımına varsın diye Tanrı, insana can ve zihin vermiştir. Bu nedenle filozoflar bu yöneten kısma “τό ήγεμονικόν” diyorlar. Bu nedenle Tanrı, seçimi kontrol eden...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Sureti ve İnsana Benzerliği

Bu konuda güvenilir bir kanıt, insanın Tanrı suretinde yaratıldığı gerçeğinde ortaya çıkar [Yar. 1:27]. Tanrı’nın görkemi insanın dışında ortaya çıksa bile, bu suretin doğru yerinin can olduğundan hiç kuşku yoktur. Aslında dışsal biçimimizin, bizi vahşî hayvanlardan ayırdığı ve farklı kıldığı...