Etiket - anlam

Teoloji & Doktrin

İman Kelimesinin Farklı Anlamları ve Kesinliği

“İman” kelimesinin birden çok anlama geldiğini anlamalıyız. Çoğunlukla iman, az önce alıntı yaptığımız ayette olduğu gibi, sağlam bir Tanrı’ya bağlılık[1] öğretişi demektir. Pavlus aynı mektupta kilise görevlilerinin, “temiz vicdanla iman sırrına sarılmalarını” ister...