Etiket - baba

Tanrı Teoloji & Doktrin Üçlü Birlik

Tanrısal Doğa Üç Kişinin Hepsinde Ortaktır

Ama açıkçası bu bağlantıda yanılıyorlar, çünkü bireylerin her birinin özün ayrı bir parçasına sahip olduğunu düşünüyorlar. Ne var ki, biz Kutsal Yazı’lardan, Tanrı’nın tek bir özünün olduğunu, hem Oğul’un, hem de Ruh’un özünün Kendilerinden var olduğunu öğretiyoruz; ama Baba...

Tanrı Teoloji & Doktrin Üçlü Birlik

Üçlük Birlik Olan Tanrı

Bu nedenle, ayık olmayı çok sevenlere ve iman ölçüsüyle yetinenlere, bilmelerinde yarar olan şeyi özet şeklinde verelim: Yani tek Tanrı’ya inandığımızı ikrar ettiğimizde Tanrı adı altında tek ve saf bir özün bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu özde biz üç kişilik ya da üç varlık algılarız. Bu...

Tanrı Üçlü Birlik

Baba, Oğul ve Ruh’un Farkı

Bu farkın gücünü açıklarken insanların durumuyla karşılaştırmanın uygun olup olmadığını gerçekten bilmiyorum. Eski insanlar aslında bunu yapmayı alışkanlık edinmişlerdi ama aynı zamanda da buldukları benzetmelerin çok yetersiz olduğunu da kabul ediyorlardı. Bu nedenle burada gözü kara davranmaktan...

Tanrı Üçlü Birlik

Üçlü Birlik

Ayrıca Kutsal Yazı’larda Baba’nın Söz’den, Söz’ün Ruh’tan farklı olduğu ortaya koyulmaktadır. Ama gizemin büyüklüğü, bunu soruştururken ne kadar saygılı ve ciddi olmamız gerektiği konusunda bizi uyarıyor. Nazianzus Piskoposu Gregorius’un şu cümlesi benim çok...

Tanrı Üçlü Birlik

Tanrı’nın Tekliği

Dahası, Tanrı Kendisini Mesih’in gelişinde daha net açıkladığı için, O’nun üç kişi olduğu çok daha yakından bilinmektedir. Ama bu birçok tanıklıktan biri bizim için yeterlidir. Pavlus, bu üçü -Tanrı, iman ve vaftiz- arasında birbirinin nedeni diyerek çok iyi bağlantı kurar [Ef. 4:5]...