Etiket - beden

Teoloji & Doktrin

Beden – Benlik (Sarks)

‘SARKS’ Kelimesinin Efesliler Mektubunda Geçtiği Yerler 2:3 ayetinde günahlı doğa anlamında: Bir zamanlar hepimiz onlar gibiydik; bedenimizin tutkuları uyarınca davrandık. Bedenin ve düşük aklın istekleri neyse onları uyguladık. Bütün ötekiler gibi biz de doğal yapımız gereği tanrısal öfkenin...

Teoloji & Doktrin

Bedenin ve Canın Farklılığı

Ayrıca insanın candan ve bedenden ibaret olduğu tartışma götürmemelidir. “Can” sözcüğünden, insanın daha soylu olan ölümsüz ama yaratılmış özünü anlıyorum. Kimi zaman buna “ruh” da deniyor. Ancak bu sözcükler bir araya geldiğinde anlamları değişiyor; “ruh”...