Etiket - bin yıl

Teoloji & Doktrin

Milenyum: Bin Yıl Görüşleri

Bin Yıllık Egemenlik yani Milenyum kavramı Vahiy 20:4-6’da bildirildiği üzere Mesih’in kutsallarla birlikte süreceği bin yıllık egemenlikten kaynaklanır. Bin yıl hakkındaki çeşitli bakış açıları, bu dönemin doğasına ilişkin farklı anlayışları ve Mesih’in ikinci gelişi ile bin yıllık dönem ve son...