Etiket - doğruluk

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Kötülüğü (Kötü Araçları), Doğrulukla Kullanması

İblis ve tüm kötü insanların Tanrı’nın iradesiyle kontrol edildiklerini söyleyen bazı Kutsal Kitap ayetlerinin anlaşılması çok güçtür. Kötülük yapıldığında Tanrı’nın sorumlu olduğunu düşünmeye başlarız. Tanrı’nın bazı şeyleri yapıp bazılarının da olmasına izin verdiğini söylerek bu sorunu çözmeye...