Etiket - dürüstlük

Makaleler

Yolsuzluk ve Dürüstlük

Kurulu düzeni baştanbaşa sarsan kötülüklerin ön sırasında gelenini ‘yolsuzluk’ diye nitelemek pek de yanlış olmaz. Gitgide azıtan, ülkeleri sarsan, toplumları yozlaştıran, yiğitleri yıkan illet soyumuzun öz yapısını kanser benzeri kemirmekte, sağtöre aktöre erdemlerini tepeden tırnağa çürütmekte...