Etiket - günah

Teoloji & Doktrin

Doğuştan Günahlılık Taklide Dayanmaz

Ana babaların kirliliği çocuklara öyle aktarılıyor ki, daha vücuda geldikleri anda hiç ayrıcalıksız hepsi kirleniyor, diye duyuyoruz. Ancak kaynak olarak hepsinin ilk ana babasına kadar geriye gitmezsek bu kirlenmenin başlangıcını bulamayacağız. Âdem’in sadece ata değil, bir yerde insanlığın...

Teoloji & Doktrin

Doğuştan Günahlılık Olarak İlk Günah

Âdem’in ruhsal yaşamı Yaratıcısıyla birlikte ve O’na bağlı olmaktı. O’na bu kadar yabancılaşmasıysa canının ölümüydü. Başkaldırmasıyla, göklerin ve yeryüzünün doğasının bütün düzenini saptırdığında soyunu yıkıma götürmesinde şaşılacak bir şey yoktur. Pavlus, “Yozlaşmaya tabi...

Teoloji & Doktrin

Kendini Tanımanın Başlıca İki Problemi

Bu durumda Tanrı gerçeği, bütün ölümlülerin, bilgeliğin ikinci bölümünün kendini tanımayı kapsadığına dair vardıkları ortak kararla aynı görüştedir; ama bu bilgiyi nasıl kazandığımız konusunda büyük bir görüş ayrılığı vardır. Dünyanın kararına göre, insan kendini çok iyi tanımaktadır. Anlayışına ve...

Teoloji & Doktrin

Kendimiz Hakkında Doğru ve Yanlış Bilgi

Eski atasözünde insana kendini tanımasının şiddetle önerilmesinin geçerli bir nedeni vardır. İnsan yaşamına dair konularda her şeyi bilmememizin yüz kızartıcı olduğu düşünülüyorsa kendimizi tanımamamız daha da iğrençtir, çünkü gerekli konularda karar verirken kendimizi acınacak şekilde kandırırız...