Etiket - günah

Teoloji & Doktrin

Sadece “İzin” Değil

Tanrı’nın, İblis’i ve bütün kötüleri Kendi istemi doğrultusunda yönlendirdiğinin ve harekete geçirdiğinin söylendiği diğer parçalar daha güç bir soruya zemin hazırlamaktadır. Bedensel duyu, Tanrı’nın, onların aracılığıyla işini yaptığında onların günahlarının kirliliğini...

İnancımız

Mahkum

Hristiyan olmayan herkesin durumu anlatılamayacak kadar umutsuzdur. Öyle ki, insanların bunu görmesine yardım edebilseydim, işimin yarısından fazlasını yapardım diye düşünüyorum kimi zaman. Ama imansızlar genellikle o kadar rehavet içinde ve duyarsızlar ki, Mesih’e dönmediklerini itiraf...

Teoloji & Doktrin

Bazı Günahlar Daha Az Bellidir

(a) Bile bile bilgisizlik. Hoşea 4:6’da Rab, “Yok oldu halkım bilgisizlikten” diye duyurmaktadır. Onların mazeretleri yoktu. Bilgiye ulaşabilirlerdi – Tanrı, ulaklarını göndermişti ama onlar öğrenmek istemiyorlardı. Bilgisizlikleri bile bile ve kasıtlıydı. Anlayamıyor...

Teoloji & Doktrin

Bazı Günahlar Gün Gibi Ortadadır

(a) Yalancılık: Yalan söylemeyen Tanrı, krallığında yalancıların yeri olmadığını açıkça belirtmiştir. “Yalancı dil” ve “yalan soluyan yalancı tanık”, Tanrı’nın özellikle nefret ederek seçip ayırdığı yedi günah arasındadır (Süleyman’ın Özdeyişleri 6:16­19)...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Sağlayışı Kötülüğümüzü Temize Çıkartmaz

Aynı insanlar, geçmişteki olayları yanlışlıkla ve aceleyle Tanrı’nın çıplak sağlayışına bağlıyorlar. Meydana gelen her şey sağlayışa bağlı olduğu için, O’nun müdahalesi olmadan ne hırsızlıkların ne zinanın ne de cinayetlerin olacağını söylüyorlar. O zaman, Rab’bin yoksullukla...