Etiket - hiyerarşi

Teoloji & Doktrin

Meleklerin Hiyerarşisi, Sayısı ve Biçimi

Meleklerin sayısını ve aşamasını[1] saptamaya cesaret edenler ne tür dayanakları olduğuna baksınlar. Daniel Kitabı’nda Mikail’e “büyük önder” [12:1], Yahuda’da “başmelek” dendiğini [9. a.] kabul ediyorum. Pavlus bize, insanları borazanıyla yargıya...

Teoloji & Doktrin Üçlü Birlik

Baba, Oğul ve Ruh’un İlişkisi

Üstelik bu fark, Tanrı’nın son derece basit olan birliğini bozmaktan çok uzaktır. Böylece buradan Oğul’un Baba’yla tek Tanrı olduğunu kanıtlayabiliriz, çünkü Baba’yla bir ve aynı Ruh’u paylaşmaktadır. Ruh, Baba’dan başka ve Oğul’dan farklı bir şey değildir...