Etiket - hristiyan

Teoloji & Doktrin

Kendimizi İnkâr Etmek

Biz Kendimizin Efendisi Değiliz, Tanrı’ya aidiz. Rab’bin yasası, insanın yaşamını düzenleyen en ayrıntılı ve en güzel tasarlanmış yöntemi sağlasa bile, Göklerdeki Öğretmene, yasasında ortaya koyduğu bu kural için, çok daha açık bir planla halkını biçimlendirmek iyi görünmüştür. İşte, bu...

İnanç Savunması

Hristiyan Nedir?

Hristiyan nedir? Hristiyan kime denir? Herhalde bu soru kadar göreceli ve çok çeşitli cevaplara sahip başka bir soru yoktur. Bu soruyu 10 farklı kişiye sorun ve göreceksiniz ki beş veya altı farklı cevap alacaksınız. Bu cevaplardan en yaygın olanlarından bazılarını aşağıda listeledik. BİRİNCİ...

İnancımız

Hristiyan Yaşamı Sözde Değil, Özde Olmalıdır

Hristiyan yaşamı dilde değil, yüreğin en derinlerindeki meseledir. Kendine “Hristiyan” denmesini isteyen ama Mesih’in adından ve işaretinden başka hiçbir şeyi olmayanların azarlanacağı yer burasıdır. Ama O’nun kutsal adıyla nasıl da utanmazca övünüyorlar? Aslında...

İnancımız Teoloji & Doktrin

Hristiyan Yaşamının Güdüleri

Dediğimiz gibi, yeniden doğuşun amacı, imanlıların yaşamında Tanrı’nın doğruluğuyla itaat arasındaki uyumu ve anlaşmayı ortaya koymak ve böylece oğulluğa alındıklarını onaylamaktır [Gal. 4:5; Krş. 2Pe. 1:10]. Tanrı’nın yasası, O’nun bizdeki suretinin eski haline gelebildiği bir...

İnancımız

Mahkum

Hristiyan olmayan herkesin durumu anlatılamayacak kadar umutsuzdur. Öyle ki, insanların bunu görmesine yardım edebilseydim, işimin yarısından fazlasını yapardım diye düşünüyorum kimi zaman. Ama imansızlar genellikle o kadar rehavet içinde ve duyarsızlar ki, Mesih’e dönmediklerini itiraf...