Etiket - ibadet

Teoloji & Doktrin

Tapınış Sadece Tanrı’ya Sunulmalıdır

Ne zaman yalanlar ve yanlış inançlar varlıklarını sürdürmüşlerse, o zaman din bozulmuş ve saptırılmıştır. İnsanlar tek gerçek Tanrı’ya olan inançların da sağlam durmayıp O’na tek doğru yolda tapınmadıklarında utanç verici bir cehalet ortaya çıkar. Ancak Tanrı bilinçli olarak kıskanç bir Tanrı...