Etiket - ikona

Teoloji & Doktrin

Kutsal Kitap ve Peygamberler Tasvirlere Karşıdır

Tasvirlerin, eğitimsizlerin kitapları olduğunu söyleyen oldukça eski bir deyiş biliyorum. Bunu Gregorius söylemiştir; yine de Tanrı’nın Ruhu başka türlü duyurmaktadır; eğer Gregorius bu konuda O’nun okulunda eğitim görseydi asla böyle konuşmazdı. Yeremya, “Yararsız putlardan ne...

Teoloji & Doktrin

Tasvirler, Resimler, İkonalar Kutsal Kitap’a Aykırıdır

“Ulusların putları altın ve gümüşten yapılmış, insan elinin eseridir” [Mez. 135:15; Krş. Mez. 115:4] sözü de aynı anlamdadır. Peygamber, yapıldıkları malzemeye bakarak, bunların altın ya da gümüş tasvirler olduğu, tanrı olmadığı sonucuna varır; zihnimizde Tanrı’yla ilgili...