Etiket - iman

Teoloji & Doktrin

İman Kelimesinin Farklı Anlamları ve Kesinliği

“İman” kelimesinin birden çok anlama geldiğini anlamalıyız. Çoğunlukla iman, az önce alıntı yaptığımız ayette olduğu gibi, sağlam bir Tanrı’ya bağlılık[1] öğretişi demektir. Pavlus aynı mektupta kilise görevlilerinin, “temiz vicdanla iman sırrına sarılmalarını” ister...

Teoloji & Doktrin

İman Nedir? Tanımı ve Özellikleri – Bölüm 3

İman, Tanrı ‘nın Mesih’te lütuf vaadinden doğar. Ama Tanrı’nın her sözüyle insanın yüreğinde iman doğmadığı için, bu noktada, kesin olarak söylersek, imanın Sözde neye bel bağladığını bulmalıyız. Tanrı’nın Âdem’e söylediği söz, “Kesinlikle ölürsün”dü [Yar...

Teoloji & Doktrin

İman Nedir? Tanımı ve Özellikleri – Bölüm 2

Hata ve imansızlık doğru imanı bile her zaman kuşatır. Dünyada yabancı olarak yaşadığımız sürece körü körüne iman diye bir şeyin olduğunu kesinlikle kabul ediyoruz; sadece henüz bizden gizli birçok şey olduğu için değil, etrafımızı çok sayıda hata bulutu kuşattığı için her şeyi anlamıyoruz...

Teoloji & Doktrin

İman Nedir? Tanımı ve Özellikleri – Bölüm 1

Okurlarımız, imanın gücünü ve doğasını iyice kavrayabilsinler diye imanın net bir tanımını yaptıktan sonra bütün bu konuları anlamak daha kolay olacaktır.[1] Daha önce açıklananı burada hatırlayabiliriz:[2] Birincisi, Tanrı ne yapacağımızı yasada belirlemektedir; yasanın herhangi bir maddesine...

Makaleler

Küçük İman

“Size doğrusunu söyleyeyim, bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa, ‘Buradan şuraya göç’ derseniz, göçer; sizin için imkânsız bir şey olmayacaktır.” -Matta 17:20 Ufak bir iman, büyük bir iman kadar gerçektir. Ufak bir adam, büyük bir adam kadar adam, ufak bir su...