Etiket - iman

Kutsal Ruh Teoloji & Doktrin

Bizi Mesih’e bağlayan Kutsal Ruh’tur

Şimdi şu soruyu irdelemeliyiz. Baba’nın, tek Oğlu’na -sadece Mesih’in kullanması için değil, yoksul ve muhtaç kişileri zenginleştirebilsin diye- bağışladığı bu yararları biz nasıl alırız? Öncelikle, Mesih bizim dışımızda kaldığı ve biz de O’ndan ayrı olduğumuz sürece...

Teoloji & Doktrin

İmanın Başlangıcı, Devamı ve Sonu Sadece Tanrı’dan Gelir

Kutsal Yazı’daki dualar özellikle kutsanmış lığımızın başlangıcının, devamının ve sonunun sadece Tanrı ‘dan geldiğini gösterir. Kutsalların yazdıkları duaları da böyle okuyoruz. Süleyman, “Buyruklarına uymamız için Rab yüreklerimizi kendisine yöneltsin” [1Kr. 8:58] demiştir...