Etiket - insan

Teoloji & Doktrin

İnsan, Gerçekten de İsteyerek Şeytanın Gücü Altındadır

Tanrı, insanların yüreklerinde nasıl çalışır? İnsan, gerçekten de isteyerek şeytanın gücü altındadır. Yanılmıyorsam, yaradılışı gereği insanın, ne kararlılıkla iyiyi arzu edebilecek ne de çaba göstererek iyinin uğrunda mücadele edebilecek kadar günahın boyunduruğunun kölesi olduğunu yeterince...

Teoloji & Doktrin

İnsan, Tek Bir İyi İşi Bile Kendine Atfedemez

Tanrı’nın lütfu olmadan insan, tek bir iyi işi bile kendine atfedemez. Elçinin şu sözünün anlamını cahilliklerinden yanlış şekilde çarpıtıyorlar: “Hepsinden çok emek verdim. Aslında ben değil, Tanrı’nın bende olan lütfu emek verdi” [1Ko. 15:10]. Şöyle anlıyorlar:...

Teoloji & Doktrin

İnsan Zorunlu Olduğu İçin Günah İşler Ama Zorlanarak Değil

İrade, kendisini bağlayan günaha tutsaklığı nedeniyle iyiye yönelmek için kıpırdayamaz. Bunu yapmak için pek az çaba gösterir. Çünkü bu tür bir hareket Tanrı’ya dönüşün başlangıcıdır. Kutsal Yazı’da bu, tümüyle Tanrı’nın lütfuna atfedilmektedir. Yeremya, Tanrı’nın isteği...

Teoloji & Doktrin

İnsan Bütünüyle Benliktir

Ama insan, Kutsal Yazı’da belirtilen sıfatlarıyla kendini tanıtıyorsa, canının bu iki yetisiyle daha iyi tanınmayabilir. İnsan bütünüyle, Mesih’in (kolayca kanıtlanabildiği üzere), “Bedenden doğan bedendir” [Yu. 3:6] sözleriyle resmediliyorsa insanın tümüyle zavallı bir...