Etiket - insan

İnancımız

Gittiğimiz Yol

Kutsal Kitap’ta, durumunun ciddiliğini anlamayan pek çok kişinin olduğu konusunda uyarıda bulunulur. Onlar size çok dindar olduklarını, yüksek ahlak standartları olduğunu, her şeyin yolunda gittiğini; bu nedenle hiçbir ruhsal değişime ihtiyaçları olmadığını söyleyeceklerdir. Ne var ki, her...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Sağlayışı Özellikle İnsanlarla İlgilidir

Ama biz, evrenin özellikle insanoğlu uğruna yaratıldığını bildiğimiz için, bunun amacını da O’nun yönetiminde aramalıyız. Peygamber Yeremya, “İnsanın yaşamının kendi elinde olmadığını, adımlarına yön vermenin ona düşmediğini biliyorum, ya Rab” diye haykırmaktadır [Yer. 10:23]...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Sureti ve İnsana Benzerliği

Bu konuda güvenilir bir kanıt, insanın Tanrı suretinde yaratıldığı gerçeğinde ortaya çıkar [Yar. 1:27]. Tanrı’nın görkemi insanın dışında ortaya çıksa bile, bu suretin doğru yerinin can olduğundan hiç kuşku yoktur. Aslında dışsal biçimimizin, bizi vahşî hayvanlardan ayırdığı ve farklı kıldığı...