Etiket - İsa Mesih

Tanrı

Tanrı’yı Tanıyan İnsanlar

Lütuf müjdesi nedeniyle kilise yetkilileriyle karşı karşıya gelen ve akademik geleceğini kaybeden bir aydınla yürüyüş yapıyorduk. Bana şöyle dedi: “Ama fark etmez, çünkü ben Tanrı’yı tanıdım, onlarsa tanımadılar.” Bu cümle beni çok şaşırttı ve düşünmeye yönlendirdi. Birçoğumuz doğal olarak Tanrı’yı...

Vahiy Bölümü

Oku, Dinle, Tut – (Vahiy 1:3)

Vahiy 1:3  ‘Peygamberliğin sözlerini okuyan kişi ile dinleyenler ve onda yazılmış olan şeyleri tutanlar bereketlidir.’ Vahiy kitabı İsa Mesih’in örtüsünün açılmasıdır. İsa Mesih hem örtüyü açan, hem de örtünün arkasında saklı olandır. Vahiy kitabında gösteren ve gösterilen İsa Mesih’tir. O halde...

Kilise ve Kilise Tarihi

Kilise Nedir? Kilisenin Tanımlanması

Westminster İnanç Açıklaması, Bölüm XXV: Kilise I. Gözle görülmeyen katolik ya da evrensel kilise, Baş olan Mesih altında geçmişte, şu an ve gelecekte bir olmak üzere toplanan tüm seçilmişlerden oluşur. Kilise her şeyi dolduranın doluluğu; O’nun eşi ve bedenidir. II. Gözle görülen kilise de...

Vahiy Bölümü

İsa Mesih’in Vahyi – (Vahiy 1:1)

Vahiy Vaazları Serisi – Bölüm 1:1 İnsan günahlı konumunda doğaya bakarak biraz Tanrı bilgisine sahip olabilir, Fakat insanın Tanrı’yı tanıması tamamen Tanrı’nın kendisini doğaüstü vahiyle açıklamasına bağlıdır. İnsanın günahından kurtulması için doğaüstü vahiy şarttır. Doğaüstü vahiy...