Etiket - İsa Mesih

İsa Mesih Tanrı Üçlü Birlik

İsa Mesih’in Tanrılığı ve Tanıklığı

“İsa kimdir? Tanrı mıdır, değil midir?” sorusu kadar çok şey kapsayan önemli bir soru var mıdır? İsa Tanrı değilse, o zaman Mesih İnancı diye bir şey yoktur. O’na tapınan bizler putperestlerden başka bir şey değiliz. Tam tersine; Tanrı ise, O’nun sadece iyi bir adam, hatta...

İsa Mesih

Çağdaş Bilim ve Mesih`in Dirilişi

Loren Eisley, “İnsan, Kozmik Yetim’dir” diye yazmıştır. İnsan, evrende “Neden?” sorusunu soran tek kişidir. Diğer hayvanların kendilerine yol gösterecek içgüdüleri vardır ama insan sorular sormayı öğrenmiştir. “Ben kimim?” diye sorar, “Neden buradayım...

İsa Mesih

İsa Mesih Gerçeği

1. GİRİŞ “İsa’nın Tarihsel Gerçekliği” başlığı altında bir yazı yazmak, şimdiki başlığa kıyasla çok daha kolay bir iş olurdu. Ne var ki, o zaman bu büyük ölçüde anlamsız bir başlık olacaktı. Kolay olurdu, diyorum; çünkü İsa’nın bir söylentiden çok, tarihsel bir gerçek olduğuna ilişkin elimizde var...

İsa Mesih

Mesih İsa’ya İnanmak

Kutsal Kitap’ın mesajı Yüce Tanrı ile başlar. TANRI NASIL BİR VARLIKTIR? Tanrı bütün evrenin ve evrenin içinde var olan her şeyin yaratıcısıdır[1] Tanrı bütün yaradılışını yönetir ve bu yaratılış içinde olan her şey hakkında kendisi karar verir. Bizi yüce Tanrı yarattığı için biz O’na aidiz ve...