Etiket - itaat

Teoloji & Doktrin

Vaatler ve Tenkitler

Ne var ki, doğru olduğu için saygı görmek Rab’bi hoşnut etmez. Yüreklerimize doğruluk sevgisi ve kötülük nefreti aşılamak için, vaatler ve tehditler de eklemiştir. Sadece iyiliğin gücüyle hareket etmemiz için akıl gözümüz iyice kör olduğundan, çok merhametli Baba’mız şefkatinden ötürü...