Etiket - iyilik

Teoloji & Doktrin

Kutsal Ruh Olmadan İrademiz İyi Olanı Arzu Edemez

Öte yandan bizim etkin şekilde istememizi Tanrı’nın ilk lütfuna bağlayanlar, canın iyi olanı içinden gelerek arzu etme yetisine sahip olduğunu ama insanın, niyetinde sebat ederek ortaya çıkmakta ya da çaba göstermekte çok zayıf olduğunu ima eder gibidir. Origenes’le diğer bazı Antik Çağ...

Teoloji & Doktrin

Kutsal Yazı, Bizim Yararımıza Olan Her Şeyi Tanrı’ya Atfeder

Peki, artık asıl konuya geldik. Kutsal Yazı’daki çok açık birkaç tanıklıkla okurlarımız için konuyu özetlemeye girişelim. Kimse bizi Kutsal Yazı’yı çarpıtmakla suçlamasın diye, Kutsal Yazı’dan çıkardığımızı öne sürdüğümüz gerçeği bu aziz insanın -Augustinus’u kastediyorum...

Teoloji & Doktrin

İyi ve Kötü Yargısı, Keyfe Bağlı Olduğu Sürece Net Değildir

Çok daha doğru olarak Themistius, genel tanım ya da olayın özü konusunda anlama yeteneğinin çok ender yanıldığını öğretmektedir; ama daha ileriye gittiğinde yani bu ilkeyi özel durumlara uyguladığında bu, yanıltıcıdır. Genel soruya yanıt olarak, herkes adam öldürmenin kötü olduğunu kabul edecektir...