Etiket - john calvin

Teoloji & Doktrin

Tanrı’yı Tanımanın Anlamı

Tanrı’yı tanımak, sadece bir Tanrı’nın olduğunu bilmek demek değildir. Tanrısal bir yaşam sürmeyen kişiler Tanrı’yı gerçek anlamda tanıyamazlar. Tanrı’nın herşeyin yaratıcısı olduğunu ve kendi gücüyle herşeyi olduğu gibi muhafaza ettiğini bilen bir kişi, Tanrı hakkında pek az şey biliyordur. Bazı...