Etiket - kalvinizm

Kilise ve Kilise Tarihi

Protestan Reformunun 5 Temel Maddesi

Bu döküman 1993 yılında Reform Kutlamaları sırasında, MS, Laurel ‘deki Audubon Drive İncil Kilisesinden yazarının izni alınarak yayınlanmıştır. Bu ilkeler, gerçek protestanlığın temel ilkeleridir. Orjinal İsim: Five Solas of the Reformation 1)Sola Scriptura – Sadece ve Yalnızca Kutsal Kitap...

Makaleler

Önceden Belirlenme ve Kadercilik

Hristiyan doktrini olan Önceden Belirleme ve putperest doktrini olan kadercilik birbirleriyle karıştırılarak birçok yanlış anlama ortaya çıkmaktadır. Gerçekte bu iki doktrin arasında sadece tek bir ortak nokta vardır; o da iki doktrinin de gelecekteki bütün olayların mutlak kesinliğini...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Seçim Yapmaktaki Amacı

Günümüzde Kutsal Yazılarda öğretilen “seçilmişlik” öğretisine karşı saldırılar artmaktadır. Hristiyanlık tarihinde bu öğretişe karşı saldırılar devamlı yapılmaktaydı. Bugün genel olarak İnanlılar Topluluğu’na baktığımızda bir çok Mesih İnanlısı seçilmişlik öğretisini geçmişte bir...