Etiket - Kilise ve Kilise Tarihi

Kilise ve Kilise Tarihi

Kilise Nedir? Kilisenin Tanımlanması

Westminster İnanç Açıklaması, Bölüm XXV: Kilise I. Gözle görülmeyen katolik ya da evrensel kilise, Baş olan Mesih altında geçmişte, şu an ve gelecekte bir olmak üzere toplanan tüm seçilmişlerden oluşur. Kilise her şeyi dolduranın doluluğu; O’nun eşi ve bedenidir. II. Gözle görülen kilise de...

Kilise ve Kilise Tarihi

Liberalizmin Kiliseye Etkisi

Evanjelik/Müjdeci kelimesinin popüler kullanımındaki bu değişiklik, 19. yüzyılda hızlanan krizlere de bağlı olarak liberalizmin ortaya çıkması ile gerçekleşti. Protestanlığın içindeki liberal hareket Ortodoks Hıristiyanlığın tamamını, özellikle de doğaüstü unsurlarını reddetti. Yeni...

Genel

Evanjelikler ve Müjde

İngiliz filozof Anthony Flew, bir keresinde filozofların ve teologların Tanrı hakkında konuşurlarken maruz kaldıkları sıkıntıları tarif etmek için bir mesel anlatmıştı. ‘Tanrı hakkında konuşulurken” o kadar çok ve farklı şey söylenmişti ki, Flew, en sonunda, tanrı sözcüğünün...

Kilise ve Kilise Tarihi

Bir Kilise Ne Zaman Kilise Olmaktan Çıkar?

Reform Hareketinin patlak vermesini takip eden yıllarda, farklı yönlere doğru ilerleyen türlü birlik ve mezhepler ortaya çıktı. Mezhep, kült veya hakiki kilisenin ne olduğu sorusu, Mesih imanına sahip olmayı arzulayan, ancak gerçek görünür kilisenin işaretlerini ayırt etmekte güçlük çeken samimi...

Kilise ve Kilise Tarihi

Görünen ve Görünmeyen Kilise

Mesih’in görünen ve görünmeyen kilisesi arasındaki fark Hıristiyanlık tarihinin ilk milenyumunun en büyük teologu olarak kabul edilen, Kuzey Afrika, Hippo piskoposu Aziz Augustine’in düşüncesi ile izah edilir. Augustine, İsa’nın ve elçilerinin delice ve buğday meselleri hakkındaki öğretisini...