Etiket - korint

Kilise ve Kilise Tarihi

Antik Korint Kenti

Pavlus’un Korintliler’e yazdığı mektubu Yeni Antlaşma metinlerinde okuyoruz. Bu mektuplarlar 55-58 yılları arasında Korint kentinde bulunan kiliseye yazılmıştı. Korint, Roma İmparatorluğunun başlıca ticaret merkezlerinden biriydi. Coğrafi konumu sayesinde o bölgede doğal bir ticaret ve ulaşım...