Etiket - kötülük

İnanç Savunması

Kötülüklerden Tanrı mı Sorumludur?

Eğer Tanrı her şeye egemense, kötülükten de O mu sorumludur? Hayır. Kutsal Kitap, Tanrı yaradılışı bitirdiğinde, yarattıklarına baktı ve her şeyin “çok iyi” olduğunu gördü (Yaratılış 1:31) der. Kutsal Yazılar, kötülüğün kaynağının Tanrı olmadığını doğrular: “Çünkü Tanrı kötülüklerle ayartılmadığı...

Teoloji & Doktrin

İyi ve Kötü Yargısı, Keyfe Bağlı Olduğu Sürece Net Değildir

Çok daha doğru olarak Themistius, genel tanım ya da olayın özü konusunda anlama yeteneğinin çok ender yanıldığını öğretmektedir; ama daha ileriye gittiğinde yani bu ilkeyi özel durumlara uyguladığında bu, yanıltıcıdır. Genel soruya yanıt olarak, herkes adam öldürmenin kötü olduğunu kabul edecektir...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Sağlayışı Kötülüğümüzü Temize Çıkartmaz

Aynı insanlar, geçmişteki olayları yanlışlıkla ve aceleyle Tanrı’nın çıplak sağlayışına bağlıyorlar. Meydana gelen her şey sağlayışa bağlı olduğu için, O’nun müdahalesi olmadan ne hırsızlıkların ne zinanın ne de cinayetlerin olacağını söylüyorlar. O zaman, Rab’bin yoksullukla...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Kötülüğü (Kötü Araçları), Doğrulukla Kullanması

İblis ve tüm kötü insanların Tanrı’nın iradesiyle kontrol edildiklerini söyleyen bazı Kutsal Kitap ayetlerinin anlaşılması çok güçtür. Kötülük yapıldığında Tanrı’nın sorumlu olduğunu düşünmeye başlarız. Tanrı’nın bazı şeyleri yapıp bazılarının da olmasına izin verdiğini söylerek bu sorunu çözmeye...