Etiket - kurtuluş

Teoloji & Doktrin

Mahvolmuş İnsan, Kurtuluşu Mesih’te Aramalıdır

İnsanlar, Kurtarıcı Mesih tarafından değiştirilinciye kadar kendilerine yalnızca utanç getirebilecek bir düşmüşlük ve bozulmuşluk içindedirler. Tanrı’nın, bir Baba olduğunu öğrenebiliriz ama aklımız ve vicdanımız, O’nun oğulları olmaya layık olmadığımızı söyleyebilir. Mesih’in ölümü aracılığıyla...