Etiket - kuşak

Teoloji & Doktrin

Günahın Kuşaktan Kuşağa Geçmesi

Bu konuyu anlamak için kaygıyla tartışmak gereksiz. Bulaşıcılık aslında burada yattığı için, babalar bu konuda az sıkıntı çekmemişlerdir -oğlun canının, babanın canından gelen kaynağı devam ettirip ettirmediği konusunda. Şu bizi mutlu etmeli: Rab, insan doğasına vermek istediği bu armağanları...