Etiket - Kutsal Ruh

Tanrı Üçlü Birlik

Üçlü Birlik

Ayrıca Kutsal Yazı’larda Baba’nın Söz’den, Söz’ün Ruh’tan farklı olduğu ortaya koyulmaktadır. Ama gizemin büyüklüğü, bunu soruştururken ne kadar saygılı ve ciddi olmamız gerektiği konusunda bizi uyarıyor. Nazianzus Piskoposu Gregorius’un şu cümlesi benim çok...

Tanrı Üçlü Birlik

Tanrı’nın Tekliği

Dahası, Tanrı Kendisini Mesih’in gelişinde daha net açıkladığı için, O’nun üç kişi olduğu çok daha yakından bilinmektedir. Ama bu birçok tanıklıktan biri bizim için yeterlidir. Pavlus, bu üçü -Tanrı, iman ve vaftiz- arasında birbirinin nedeni diyerek çok iyi bağlantı kurar [Ef. 4:5]...

İnancımız

Hristiyan Olmak – Nasıl Hristiyan Olunur?

Bir Hristiyan’ın ne olduğu konusunda birçok kişide çok yaygın olan yanlış görüşlerin birçoğuna baktığımıza göre, Hristiyan ol­manın gerçekte ne demek olduğunu düşünmenin zamanı geldi. 1. Kutsal Ruh, sizi değiştirmelidir Hristiyan olmak, Kutsal Kitap’ta, “Ruh aracılığıyla kutsal...

Kutsal Ruh Teoloji & Doktrin

Kutsal Ruh Tanrı’dır

Kutsal Kitap’ın, Kutsal Ruh’un bir nesne değil bir kişi olduğunu açıkladığını gördük. İngilizce’de Kutsal Ruh için It (cansız varlıklar için O) değil, He (erkekler için O) zamiri kullanılır. Aynı zamanda Kutsal Kitap, Kutsal Ruh’un tanrısal bir kişi olduğunu da açıklamaktadır. Kutsal Ruh Tanrı’dır...

Kutsal Ruh Teoloji & Doktrin

Kutsal Kitap, Kutsal Ruh İçin Kişi Zamirlerini Kullanır

Kişilerden bahsederken ben, sen, o gibi kelimeler kullanırız. Bu kelimelerin tabi ki de, kişiliği olmayan nesneler veya şeyler için de kullanıldığı durumlar vardır. Gemiler, arabalar veya kilise için cinsiyet belirten terimler kullanırız. Genelde bu kullanım, kolayca anlaşılabilen şekillerde olur...