Etiket - liberalizm

Kilise ve Kilise Tarihi

Liberalizmin Kiliseye Etkisi

Evanjelik/Müjdeci kelimesinin popüler kullanımındaki bu değişiklik, 19. yüzyılda hızlanan krizlere de bağlı olarak liberalizmin ortaya çıkması ile gerçekleşti. Protestanlığın içindeki liberal hareket Ortodoks Hıristiyanlığın tamamını, özellikle de doğaüstü unsurlarını reddetti. Yeni...