Etiket - müjdecilik

Müjdecilik ve Müjdeleme

Müjdecilik nedir?

Müjdeci gibi bir kelimenin dilbilimsel önemini anlatmak için dilin ve kelime kullanımın asli doğası üzerine biraz çalışalım. Bir kelimenin anlamlı olması için işaret ettiği belirli şeyi diğer şeylerden farklı kılması gerekir. Herkes tarafından kullanıldığı şekliyle Müjdeci, Hıristiyan takımının bir...

Müjdecilik ve Müjdeleme

Müjdecilik nasıl olmalıdır?

Tanrı’nın Amacı – Matta 16:18 Tanrı kilisesinin büyümesini istiyor:  (Daniel 2:35; Matta 13:32; Elçilerin İşleri 2:47). Gerçek kilise büyümesi, diğer kiliselerden bazı Hristiyanların kiliseye katılmasıyla değil, Hristiyan olmayanların kiliseye gelip iman etmesiyle ölçülür. Problem: Matta 15:2...

Genel

Müjdecilik Nedir?

Müjdeci gibi bir kelimenin dilbilimsel önemini anlatmak için dilin ve kelime kullanımın asli doğası üzerine biraz çalışalım. Bir kelimenin anlamlı olması için işaret ettiği belirli şeyi diğer şeylerden farklı kılması gerekir. Herkes tarafından kullanıldığı şekliyle Müjdeci, Hıristiyan takımının bir...

Genel

Evanjelikler ve Müjde

İngiliz filozof Anthony Flew, bir keresinde filozofların ve teologların Tanrı hakkında konuşurlarken maruz kaldıkları sıkıntıları tarif etmek için bir mesel anlatmıştı. ‘Tanrı hakkında konuşulurken” o kadar çok ve farklı şey söylenmişti ki, Flew, en sonunda, tanrı sözcüğünün...