Etiket - musa

Teoloji & Doktrin

Yasa’nın Yeterliliği ve Üzerimizdeki Hakkı

Öte yandan Rab, yetkin doğruluğun kuralını vererek isteminin her ayrıntısından söz etmiştir. Kendisi için, itaatten başka hiçbir şeyin daha çok kabul edilebilir olmadığını göstermiştir. İnsanın oyunculuğu O’nun esenliğini hak etmek için çeşitli törenler icat etmeye ne kadar eğilimliyse, bu...

Teoloji & Doktrin

On Emir Bizim İçin Nedir?

Burada yasadaki On Emri kısa bir açıklamayla belirtmenin yersiz olmayacağını sanıyorum[1]. Değinmiş olduğum nokta[2] daha net açıklanacaktır: Tanrı’nın bir zamanlar buyurduğu toplu tapınma hala geçerlidir. Ardından ikinci noktanın doğrulanması gelecektir: Yahudiler, yasadan sadece...