Etiket - özgür irade

Teoloji & Doktrin

Ne iyi ne de kötü olan eylemlerde kendi başımıza bırakılmayız

Bu konuya yukarıda değinmemize rağmen, ne doğru ne de kötü yolda olan eylemlerinde insanın sahip olduğu özgürlüğü açıklamamış ve ruhsal yaşamdan çok fiziksel yaşama bakmıştık. Bazıları bu konularda özgür seçimi daha çok kabul ediyorlar[1](sanıyorum), kabul ettikleri şeyi kesin diye öne sürmek...

Teoloji & Doktrin

Kutsal Ruh Olmadan İrademiz İyi Olanı Arzu Edemez

Öte yandan bizim etkin şekilde istememizi Tanrı’nın ilk lütfuna bağlayanlar, canın iyi olanı içinden gelerek arzu etme yetisine sahip olduğunu ama insanın, niyetinde sebat ederek ortaya çıkmakta ya da çaba göstermekte çok zayıf olduğunu ima eder gibidir. Origenes’le diğer bazı Antik Çağ...

Teoloji & Doktrin

Augustinus ve İnsan İradesi

Augustinus insanın iradesinin bağımsız bir etkinliğini de kabul etmez. Çağımızın Pelagius’çuları, yani Sorbonne’daki Sofistler alışkanlıkları üzere bütün Antik Çağ’ın bize ters düştüğü suçlamasını getirmesinler diye, Augustinus’u kendi sözleriyle konuşurken dinleyelim...

Teoloji & Doktrin

Lütuf İradeyi Harekete Geçirir

Ama belki de bazıları, iradenin kendi doğası gereği iyilikten uzaklaştığını, ne var ki, hazır olduktan sonra eyleme katılacak tarzda sadece Tanrı’nın gücüyle değiştirildiğini kabul edeceklerdir. Augustinus’un öğrettiği gibi her iyi işten önce lütuf gelmektedir; irade lider olarak önden...