Etiket - özgür seçim

Teoloji & Doktrin

Özgür İrade Nedir?

Bütün kilise yazarları, hem günahın insanın akıl sağlığında ciddi bir yara açtığını hem de kötü arzuların iradeyi büyük ölçüde köleleştirdiğini kabul etmişlerdir. Buna rağmen, birçoğu filozoflara çok yaklaşmıştır. İlk kilise babaları bana, aşağıdaki nedenlerden dolayı insanın gücünü iki niyete...

Teoloji & Doktrin

Özgür Seçim ve Adem’in Sorumluluğu

İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırsın ve aklın ışığının rehberliğinde ne sonuç çıkarması ve neden kaçınması gerektiğinin ayırımına varsın diye Tanrı, insana can ve zihin vermiştir. Bu nedenle filozoflar bu yöneten kısma “τό ήγεμονικόν” diyorlar. Bu nedenle Tanrı, seçimi kontrol eden...