Etiket - sağ duyu

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Sağlayışı Bizi Sağduyu Borcundan Muaf Tutmaz

Ama gelecekteki olaylara ilgili olarak Süleyman, insanın düşüncelerinin Tanrı’nın sağlayışına uygun olmasını kolayca ortaya koyar. Rab’bin eliyle yönetilmiyorlarmış gibi, Rab olmaksızın şunu ya da bunu cesaretle üstlenen kişilerin körlüğüyle alay ettiği gibi, başka bir yerde de...