Etiket - sağlayış

Genel

Bölüm 5: Sağlayış

WESTMINSTER İNANÇ AÇIKLAMASI BÖLÜM V: Sağlayış 1. Her şeyin yüce Yaratıcısı olan Tanrı, kendi bilge ve kutsal sağlayışı aracılığıyla bütün yaratıkları, eylemleri ve şeyleri[1] en küçüğünden en büyüğüne[2] kadar devam ettirir,[3] yönetir, düzenler ve yönlendirir. Bunları en bilge ve kutsal...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Sağlayışı Bizi Sorumluluktan Kurtarmaz

Kendilerini bu ölçülülüğe göre düzeltecek olan herkes geçmişteki sıkıntıları yüzünden Tanrı’ya söylenmeyecektir. Kendi kötülüklerinin suçunu O’na atmayacaklardır. Homeros’un Agamemnon’u böyle yapmıştı: “Neden ben değilim ama Zeus’la kader”[1]...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Sağlayışı Özellikle İnsanlarla İlgilidir

Ama biz, evrenin özellikle insanoğlu uğruna yaratıldığını bildiğimiz için, bunun amacını da O’nun yönetiminde aramalıyız. Peygamber Yeremya, “İnsanın yaşamının kendi elinde olmadığını, adımlarına yön vermenin ona düşmediğini biliyorum, ya Rab” diye haykırmaktadır [Yer. 10:23]...